Phương trình sóng phi tuyến kirchhoff - Carrier

<p> Trang nhan đề Lời cảm ơn Mục lục Chương 0: Tổng quan về bài toán Chương 1: Một số kiến thức chuẩn bị Chương 2: Sự tồn tại và duy nhất nghiệm Chương 3: Giải thuật lặp cấp hai Chương 4: Khai triển tiệm cận nghiệm yếu của bài toán nhiễu theo một tham số bé Chương 5: Bài toán cụ thệ thể minh cho thuật toán khai triển tiệm cận theo tham số bé Kết luận Tài liệu tham khảo MụC LụC LờI CáM ƠN MụC LụC Chương 0: TỔNG QUAN VỀ BÀI TOÁN Chương 1: MỘT SÔ KIÊN THỨC CHUẨN BỊ 1.1. Các không gian hàm bổ sung và kí hieu 1.2. Các không gian hàm phụ thuộc thời gian 1.3. Mot sô công cụ khác Chương 2: S TÔN TẠI VÀ DUY NHÂT NGHIỆM 2.1. Giới thiệu 2.2. Thuật giải xấp xỉ tuyến tính 2.3. Sự tồn tại và duy nhất nghiệm yêu Chương 3: GIẢI THUẬT LẶP CÂP HAI 3.1. Thuat giải xâp xỉ tuyến tính 3.2. Sự hội tụ câp hai Chương 4: Khai triển tiệm cận nghiệm yếu của bài toán nhiễu theo một tham số bé Chương 5: Bài toán cụ thệ thể minh cho thuật toán khai triển tiệm cận theo tham số bé KÊT LUAN TÀI LIEU THAM KHO </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY