Phiếu phân tích chiến lược của doanh nghiệp Nhà bè

MỤC LỤC PHIẾU PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC DOANH NGHIỆP I.Thông Tin Chung 1.1. Xác định các hoạt động kinh doanh chiến lược (SBU). 1.2 Tầm nhìn, Sứ mạng kinh doanh của Doanh nghiệp 1.2.1.Tầm nhìn sứ mạng của May nhà Bè 1.2.1.So sánh với các doanh nghiệp khác trong ngành 1.3.Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản II. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI 2.1. Ngành kinh doanh của doanh nghiệp 2.2.Giai đoạn trong chu kỳ phát triển của ngành. 2.2.1. Mới xuất hiện. 2.2.2. Tăng trưởng. 2.2.3. Đánh giá tác động của môi trường vĩ mô 2.2.3.1.Nhân tố chính trị luật Pháp 2.2.3.2.Nhân tố kinh tế 2.2.3.3.Văn hóa 2.4. Đánh giá cường độ cạnh tranh 2.4.1.Đe dọa gia nhập mới: 2.4.2.Đe dọa từ các sản phẩm thay thế: 2.4.3.Quyền lực thương lượng từ phía các nhà cung ứng: 2.4.4.Quyền lực thương lượng từ phía khách hàng: 2.4.5.Cạnh tranh giữa các doanh nghiệp hiện tại trong ngành: 2.5.Các nhân tố thành công chủ yếu trong ngành (KFS) 2.5.1 Marketing và bán hàng 2.5.2.Phân phối : 2.5.4.Dịch vụ 2.5.5. Phát triển kỹ năng công nghệ : III. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN TRONG 3.1.Sản phẩm chủ yếu 3.2.Thị trường 3.3. Đánh giá các nguồn lực,năng lực dựa trên chuỗi giá trị của doanh nghiệp. 3.3.1.Hoạt động cơ bản 3.3.2.Hoạt động bổ trợ 3.4.Xác định các năng lực cạnh tranh 3.5.Vị thế cạnh tranh của doanh nghiệp 4. Thiết lập mô thức TOWS (định hướng chiến lược): IV. CHIẾN LƯỢC CỦA DOANH NGHIỆP 4.1. Chiến lược cạnh tranh và các chính sách triển khai: 4.2. Chiến lược tăng trưởng và các chính sách triển khai: 4.2.1 Chiến lược đa dạng hoá. 4.2.2 Chiến lược phát triển thị tường. 4.2.3 Chiến lược liên minh, hợp tác, M&A . V.Đánh giá tổ chức doanh nghiệp. 5.1. Loại hình cấu trúc tổ chức. Mô hình mẹ/con trên cỏ sở chức năng. 5.2. Phong cách lãnh đạo chiến lược: lãnh đạo nhóm. 5.3.Văn hóa doanh nghiệp

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY