Phát triển hoạt động cho thuê tài chính tại công ty cho thuê tài chính ngân hàng Sài Gòn Thương Tín

LỜI MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Trong cơ chế nền kinh tế thị trường và xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế, tính cạnh tranh giữa các doanh nghiệp là rất gay gắt đòi hỏi các doanh nghiệp không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh bản thân mà vốn và khoa học công nghệ là hai yếu tố quan trọng trong quá trình đó. Đặc biệt, khi Việt Nam đã là thành viên của tổ chức thương mại thế giới WTO, mức độ cạnh tranh càng quyết liệt hơn nên nhu cầu về vốn lại trở thành cần thiết hơn. Trước những nhu cầu phát triển kinh tế, thị trường CTTC Việt Nam ra đời đã tạo nên một kênh dẫn vốn mới đáp ứng nhu cầu về vốn cho các doanh nghiệp, đánh dấu sự phát triển của thị trường tài chính Việt Nam. Với vai trò là một bộ phận của thị trường vốn, thị trường CTTC Việt Nam đã góp phần làm giảm sức ép, giảm gánh nặng cho hệ thống ngân hàng thương mại trong việc cung ứng vốn cho doanh nghiệp cũng như cho nền kinh tế. Công ty CTTC ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank Leasing) ra đời góp phần sôi động cho thị trường tiềm năng này. Tuy mới ra đời chưa đầy một năm nhưng hoạt động của công ty đã có những bước tiến đáng kể. Trong tương lai, kinh tế Việt Nam mở cửa hoàn toàn thì lĩnh vực tài chính nói chung và CTTC nói riêng sẽ đối mặt với sự cạnh tranh quyết liệt ngay trong nước cũng như giữa các nước trong khu vực và trên thế giới. Không nằm ngoài xu hướng đó, để tồn tại và hoạt động hiệu quả, công ty CTTC ngân hàng Sài Gòn Thương Tín cần có những đối sách phát triển. Vì vậy tôi chọn đề tài “Phát triển hoạt động CTTC tại công ty CTTC ngân hàng Sài Gòn Thương Tín” làm chuyên đề tốt nghiệp cho mình. 2. Mục tiêu của đề tài Mục tiêu của đề tài này là:  Tìm hiểu tổng quan về hoạt động CTTC nói chung và Việt Nam nói riêng  Nghiên cứu tình hình hoạt động CTTC thực tế tại Sacombank Leasing từ khi thành lập đến nay.  Đưa ra một số giải pháp và kiến nghị để thúc đẩy hoạt động CTTC tại Sacombank Leasing phát triển trong thời gian sắp tới. 3. Phương pháp nghiên cứu Chuyên đề là kết quả của việc tiếp cận thực tế trong thời gian ba tháng thực tập của tôi, của việc vận dụng các phương pháp phân tích, so sánh, tổng hợp, đối chiếu dựa trên cơ sở nền tảng kiến thức về ngành tài chính ngân hàng, các văn bản pháp quy, tài liệu có liên quan. 4. Kết cấu đề tài Đề tài gồm 3 chương:  Chương 1: “ Giới thiệu về công ty CTTC ngân hàng Sài Gòn Thương Tín”: Giới thiệu về quá trình hình thành và phát triển, cơ cấu tổ chức, kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong thời gian qua và định hướng phát triển trong thời gian tới.  Chương 2: “ Thực trạng hoạt động CTTC tại công ty CTTC ngân hàng Sài Gòn Thương Tín”: giới thiệu những vấn đề chung về CTTC; tổng quan về thị trường CTTC Việt Nam; phân tích hoạt động kinh doanh của Sacombank Leasing.  Chương 3: “ Giải pháp phát triển hoạt động CTTC tại công ty CTTC ngân hàng Sài Gòn Thương Tín”: từ những đánh giá về hoạt động của Sacombank Leasing để đề ra các giải pháp và kiến nghị đối với công ty, cơ quan Nhà nước, các tổ chức kinh tế góp phần phát triển hoạt động của công ty.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY