Phát triển các fluorescent atp sensor sử dụng tiểu đơn vị epsilon của phân tử f1 -Atpase/synthase và các biến thể của green fluorescent protein

Adenosine 5’-triphosphate (ATP) là hợp chất cao năng quan trọng nhất, giữ vai trò cung cấp năng lƣợng trong mọi tế bào sống. Bởi vì trong phân tử ATP có hai liên kết phosphate cao năng, năng lƣợng tự do sẽ đƣợc giải phóng khi ATP bị thủy phân thành Adenosine 5’-diphosphate (ADP) và một phosphate vô cơ (Pi), hoặc Adenosine monophosphate (AMP) và pyrophosphate (PPi). Do đó, phần lớn các hoạt động sống nhƣ vận chuyển, hấp thu dinh dƣỡng, sinh tổng hợp các chất, phân chia tế bào đều sử dụng ATP nhƣ nguồn năng lƣợng trực tiếp và tiện dụng. Tuy nhiên, việc đo lƣờng nồng độ ATP trong tế bào sống vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Nhằm theo dõi trực tiếp sự thay đổi nồng độ ATP trong tế bào sống, Tiến sĩ Imamura Hiromi đã đƣa ra khái niệm “fluorescent ATP sensor” (protein chỉ thị nồng độ ATP bằng huỳnh quang), còn đƣợc gọi là ATeam, dựa trên kỹ thuật FRET. ATeam là một chuỗi polypeptide đơn có cấu tạo gồm protein phát huỳnh quang màu lam (cyan-emitting fluorescent protein - CFP), tiểu đơn vị epsilon ( ) của phân tử F1-ATPase/synthase và protein phát huỳnh quang màu vàng (yellow-emitting fluorescent protein - YFP).

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY