Pháp luật về hợp đồng chiết khấu giấy tờ có giá

Khái niệm hoạt động chiết khấu giấy tờ có giá Điều 19 Luật tổ chức tín dụng năm 2010 khi giải thích từ ngữ có đưa ra: “Chiết khấu là việc mua có kỳ hạn hoặc mua có bảo lưu quyền truy đòi các công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác của người thụ hưởng trước khi đến hạn thanh toán”. Và Khoản 1 Điều 3 Quy chế chiết khấu, tái chiết khấu giấy tờ có giá của tổ chức tín dụng đối với khách hàng khi giải thích từ ngữ có đưa ra: “Chiết khấu là việc tổ chức tín dụng mua giấy tờ có giá chưa đến hạn thanh toán của khách hàng”. Trên phương diện kinh tế chiết giấy tờ có giá là một nghiệp vụ tín dụng của tổ chức tín dụng, theo đó, tổ chức tín dụng chấp thuận cho vay bằng cách nhận “mua đứt” các giấy tờ có giá cho đến hạn thanh toán của người sở hữu, với điều kiện khấu trừ ngay phần lợi tức chiết khấu để được hưởng quyền đòi nợ người trả theo giấy tờ có giá đó khi đáo hạn. Còn phương diện pháp lý chiết khấu là một hợp đồng, theo đó tổ chức tín dụng thỏa thuận mua thương phiếu, giấy tờ có giá ngắn hạn khác của người thụ hưởng trước khi tới hạn thanh toán. Xét về hình thức thì nghiệp vụ chiết khấu có nhiều điểm tương tự một quan hệ mua bán chứng từ có giá chưa đến hạn thanh toán (giống như quan hệ mua bán chứng khoán trên thị trường chứng khoán), trong đó người bán chuyển giao quyền sở hữu giấy tờ có giá cho người mua để được nhận một số tiền theo thỏa thuận.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY