Phân tích tình hình tài chính của công ty cổ phần vận tải xăng dầu vipco năm 2009

Tổng TS của doanh nghiệp tăng, tăng 54,84% tức là tăng gần 800 tỷ đồng, chủ yếu là từ nguồn vốn vay dài hạn và ngắn hạn. TS tăng chủ yếu tập trung vào TSCĐ. Việc mở rộng kinh doanh chủ yếu là do đi chiếm dụng vốn. Nhưng việc thanh toán của doanh nghiệp là khả quan, được thể hiện ở tình hình thanh toán và khả năng thanh toán. Việc sử dụng nguồn vốn của công ty là chưa hiệu quả thể hiện thông qua kết quả hoạt động của công ty, sức sản xuất và sức sinh lời của VKD, TSCĐ, và VLĐ Bên cạnh đó công ty còn tồn tại một số hạn chế sau: Về tài chính: Khả năng tự chủ của doanh nghiệp còn thấp, việc mở rộng quy mô SX của doanh nghiệp chủ yếu dựa vào vốn vay. Vốn chủ sở hữu có sự thay đổi ít. Công tác định mức nguyên nhiên vật liệu chưa tốt nên chi phí SX của năm 2009 tăng mạnh

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY