Phân tích tình hình cho vay và rủi ro hoạt động cho vay cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế - Vib chi nhánh Huế

<p> - Tìm hiểu thực trạng tình hình cho vay và những rủi ro trong hoạt động cho vay cá nhân tại NH TMCP Quốc Tế VIB – Chi nhánh Huế. - Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay và hạn chế những rủi ro trong hoạt động cho vay tại NH TMCP Quốc Tế VIB – Chi nhánh Huế. Tuy nhiên do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan như khó khăn trong việc tiếp cận số liệu kế toán thực tế, điều kiện thời gian không cho phép nên đề tài vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế như: - Một số số liệu chỉ có được nhờ vào việc phỏng vấn với các anh chị tại Phòng khách hàng cá nhân; Chưa có sự tiếp xúc với sổ sách, chứng từ nên số liệu chỉ mang tính ước lượng. - Các chỉ tiêu phân tích rủi ro hoạt động cho vay còn ít và chưa cụ thể. - Tìm hiểu tình hình cho vay và rủi ro hoạt động cho vay cá nhân chỉ trên khía cạnh các yếu tố định lượng mà chưa phân tích các yếu tố định tính để làm rõ hơn vấn đề. - Các giải pháp trên chỉ mang tính định hướng và chưa có sự thẩm định kỹ càng qua thực tế. 2. Kiến nghị Hoạt động cho vay luôn đóng vai trò rất quan trọng trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Hoàn thiện, nâng cao và hạn chế rủi ro trong hoạt động cho vay không chỉ giúp Ngân hàng hoạt động hiệu quả mà còn giúp Ngân hàng thực hiện được mục tiêu về doanh số cho vay và lợi nhuận từ hoạt động cho vay cá nhân, đóng vai trò tích cực vào sự phát triển của Ngân hàng, đặc biệt là trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh khốc liệt như hiện nay. Trong thời gian thực tập tại Ngân hàng TMCP Quốc tế VIB – Chi nhánh Huế, tôi đã có cơ hội tìm hiểu về tình hình cho vay và rủi ro trong hoạt động cho vay khách hàng cá nhân cũng như đề ra các giải pháp để nâng cao hoạt động cho vay cá nhân và hạn chế rủi ro hoạt động đó. Do giới hạn về năng lực cũng như thời gian và không gian nghiên cứu, đề tài không thể tránh khỏi những hạn chế nhất định. Từ những kết luận trên, tôi xin đề xuất một số kiến nghị để hoàn thiện đề tài trên: - Cần có sự quan sát số liệu trên thực tế, để hiểu rõ bản chất của vấn đề tại sao tăng, tại sao giảm. Phía sinh viên sẽ cam đoan không có bất kỳ hình thức sao chép nào và không để tài liệu và thông tin khách hàng bị truyền ra ngoài. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY