Phân tích những bất cập của pháp luật thuế về đất đai hiện hành và hướng hoàn thiện

LỜI NÓI ĐẦU Đất đai là tài nguyên quý giá của bất kỳ một quốc gia nào trên thế giới. Ở nước ta, đất đai là tài sản của toàn dân, Nhà nước đại diện toàn dân thực hiện quyển quản lý tài sản này. Mọi hành vi sử dụng đất đều phải có nghĩa vụ thuế về đất đai. Thuế về đất đai là một trong những loại thuế được các quốc gia trên thế giới quan tâm và xây dựng thành Luật, thể chế hóa chính sách quản lý của nhà nước đối với thuế về đất đai. Việt Nam cũng không ngoại lệ. Quá trình thế chế hóa thành Luật thuế về đất đai là một quá trình nghiên cứu, phân tích, đánh giá toàn diện về loại thuế này, để từ đó có thể ban hành những văn bản luật điều chỉnh các quan hệ pháp luật về thuế đất đai. Tuy nhiên quan hệ pháp luật về thuế luôn là quan hệ pháp luật phức tạp và luôn đòi hỏi phải thay đổi để phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội trong mỗi giai đoạn, mỗi thời kỳ. Do đó, pháp luật điều chỉnh về nó cũng luôn phải có sự thay đổi cho phù hợp. Pháp luật thuế đất đai cũng thế, tuy nhiên, cũng chính vì yêu cầu đó mà trên thực tế, có lúc pháp luật không phù hợp với thực tiễn, nghĩa là có những bất cập, vướng mắc trong việc tiến hành áp dụng trên thực tế. Nghiên cứu về vấn đề những bất cập của pháp luật thuế đất đai hiện hành và phương hướng hoàn thiện có ý nghĩa lớn về mặt lý luận cũng như thực tiễn. I. Khái quát pháp luật thuế về đất đai1 II. Những bất cập của pháp luật về thuế đất đai hiện hành. 2 1. Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp. 2 a. Khái quát về luật thuế sử dụng đất nông nghiệp. 2 b. Một số hạn chế, bất cập. 3 2. Về Thuế nhà đất5 a. Khái quát chung về thuế nhà, đất5 b. Một số bất cập của pháp luật thuế nhà, đất7 3. Phương hướng hoàn thiện pháp luật về thuế đất đai ở Việt Nam . 11 a. Đối với luật thuế sử dụng đất nông nghiệp. 11 b. Đối với pháp luật thuế nhà, đất13 Kết luận. 15

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY