Phân tích khái quát công ty vinamilk

Bảng số liệu cho thấy Nợ phải trả tăng khoảng 1.099.305 triệu đồng với tỷ lệ 35,4% chủ yếu là do Nợ ngắn hạn (theo bảng CĐKT) tăng 1.198.453 triệu đồng với tỷ lệ 40,7%. Còn về “Nợ dài hạn” thì giảm khoảng 99.147,8 triệu đồng với tỷ lệ là 62,4%. Cụ thể sự biến động của các yếu tố như sau: - Vay và nợ ngắn hạn của doanh nghiệp hoàn toàn không tồn tại ta thấy ngay cả trong kỳ doanh nghiệp cũng không hề phát sinh khoản vay này (Thuyết minh BCTC). Điều này chưa hẳn là tốt bởi vì vốn lưu động cần trong năm doanh nghiệp có thể dùng hình thức vay ngắn hạn để tài trợ cho nhu cầu vốn này.Việc này, giúp hạn chế lượng tiền nhàn rỗi tai doanh nghiệp, giúp giảm chi phí sử dụng vốn, tận dụng việc dùng lãi vay làm “lá chắn thuế” . Nhưng mặt khác, khi không sử dụng hình thức vay ngắn hạn thì doanh nghiệp không bị thúc ép về việc trả nợ cho ngân hàng trong ngắn hạn, giúp giảm thiểu rủi ro khi xoay vòng vốn trả nợ, giúp cho các nhà đầu tư an tâm hơn. - Tìn dụng thương mại năm 2012 so với năm 2011 đã tăng 321.444 triệu đồng với tỷ lệ 16,5%. Tín dụng thương mại tăng chủ yếu là do khoản phải trả người bán tăng 416.700 triệu đồng với tỷ lệ 22,8% nhưng khoản người mua trả tiền trước lại giảm 95.225,5 triệu đồng với tỷ lệ 81,5% .Nhìn chung, tín dụng thương mại tăng cho thấy khả năng chiếm dụng vốn của doanh nghiệp tăng khá mạnh. - Chi phí phải trả khác là khoảng tăng mạnh nhất trong nợ phải trả cụ thể là năm 2012 so với 2011 chi phí phải trả khác đã tăng 816.984 triệu đồng với tỷ lệ 125,2%. Nó bao gồm thuế và các khoản phải nộp Nhà nước, phải trả người lao động, chi phí phải trả, phải trả phải nộp khác. Trong đó, khoản phải trả, phải nộp khác tăng mạnh nhất 604.658 triệu đồng .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY