Phân tích khả năng thanh toán công ty cổ phần viễn thông FPT 2010 - 2011

Hệ số này cho biết trong kì công ty đã tạo ra lợi nhuận trƣớc thuế và lãi vay gấp bao nhiêu lần lãi phải trả về tiền vay. Hệ số này càng cao thì rủi ro mất khả năng chi trả tiền lãi vay càng thấp và ngƣợc lại. Hệ số này năm 2010 chỉ bằng 44,209 nhƣng đến năm 2011 đã tăng lên đến 228,091 cho thấy khả năng thanh toán lãi vay rất lớn. Nếu kết hợp với hệ số nợ ở trên, mặc dù tỷ lệ vốn vay cao, nhƣng hệ số này cho thấy khả năng chi trả lãi và vốn gốc của công ty là khá an toàn. - Từ các chỉ số trên, chúng ta có thể đánh giá về năng lực thanh toán của công ty Cổ phần viễn thông FPT: Công ty Cổ phần viễn thông FPT là một doanh nghiệp lớn, có năng lực thanh toán cao, đảm bảo thanh toán các khoản nợ ngắn hạn đầy đủ và đúng hạn đối với các đối tác, chủ nợ. Ngoài ra, năng lực thanh toán của công ty Cổ phần viễn thông FPT là một tiêu chí quan trọng, qua đó phản ánh tình hình tài chính và năng lực kinh doanh của công ty là tốt và triển vọng, đánh giá một mặt quan trọng về hiệu quả tài chính của công ty. Đồng thời, qua đó nhận biết đƣợc dấu hiệu rủi ro tài chính của công ty là thấp. Đây cũng là một trong những thành tích mà công ty đã đạt đƣợc trong các năm qua: luôn đảm bảo mức rủi ro cho phép đối với một doanh nghiệp, càng ít rủi ro càng tốt. Tuy nhiên, không vì thế mà bỏ qua các cơ hội kinh doanh tốt, ngƣợc lại công ty luôn tìm ra giải pháp tốt nhất, mang lại lợi nhuận cao nhƣng vẫn cân bằng đƣợc các mặt tài chính, từ đó làm tăng lợi nhuận cổ phiếu và giá trị cổ phần cho công ty.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY