Phân tích hoạt động cho vay mua ô tô tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Huế giai đoạn 2013 - 2015

BQHKHCN chỉ thực hiện đề xuất giải ngân khi khách hàng đã thực hiện mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự và bảo hiểm vật chất xe. Trƣờng hợp khách hàng thực hiện bảo đảm bằng tài sản hình thành từ vốn vay thì khách hàng phải chuyển quyền thụ hƣởng bảo hiểm cho BIDV. + Khi khách hàng hoàn tất thủ tục mua bảo hiểm và xuất trình giấy chứng nhận bảo hiểm cho Ngân hàng, CBQHKHCN đề nghị khách hàng lập Bảng kê rút vốn, báo cáo LĐPQHKHCN/LĐPGD và trình cấp có thẩm quyền quyết định giải ngân. + Sau khi Ngân hàng đã giải ngân, CBQHKHCN có trách nhiệm phối hợp với khách hàng nhận toàn bộ giấy tờ ô tô (gồm hoá đơn bán hàng, hồ sơ xe ô tô theo quy định) từ Bên bán ô tô, phối hợp với khách hàng làm thủ tục kiểm định, đăng ký xe, và thực hiện việc đăng ký tài sản bảo đảm. Lưu ý: Trong quá trình thực hiện giao dịch, trƣờng hợp chƣa có thỏa thuận với nhà phân phối, CBQHKHCN phải làm việc trực tiếp với Bên bán ô tô và khách hàng (lập thành Biên bản), để đảm bảo kiểm soát đƣợc việc bàn giao giấy tờ ô tô từ phía bên bán ô tô và chuyển giao giấy tờ này cho ngân hàng quản lý. Việc đăng ký xe cần một khoảng thời gian để cơ quan có thẩm quyền tiến hành các thủ tục cấp đăng ký, vì vậy, CBQHKHCN phải giữ giấy hẹn cấp giấy đăng ký. Khi đến hẹn, CBQHKHCN phối hợp với khách hàng nhận giấy đăng ký xe và yêu cầu khách hàng giao bản gốc hồ sơ xe, đăng ký xe, bảo hiểm xe cho Ngân hàng. Trong mọi trƣờng hợp, Chi nhánh phải luôn đảm bảo việc kiểm soát tài sản bảo đảm. 5. Thanh lý hợp đồng tín dụng và lƣu hồ sơ: CBQHKHCN đề xuất trình Lãnh đạo phòng và cấp có thẩm quyền ký Thông báo đề nghị giải chấp tài sản đảm bảo của khách hàng theo Mẫu số 06/BLOTO để gửi Phòng cảnh sát giao thông hỗ trợ trong việc giải chấp tài sản đảm bảo của khách hàng sau khi khách hàng đã tất toán khoản vay.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY