Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của tổng công ty viễn thông quân ðội (viettel) - Chi nhánh Vĩnh Long

Tăng cường công tác quản lý và củng cốmạng lưới, nâng cao chất lượng thông tin. Mởrộng ñịa bàn phục vụ ñến tận vùng sâu, vùng xa một cách có hiệu quảnhanh chóng bằng tuyến cáp quang. Khai thác triệt ñểcác dịch vụtruyền thống và triển khai các dịch vụmới nhằm ñem lại nhiều tiện ích cho khách hàng. Quan tâm công tác quản lý kinh tếtài chính, kếtoán vật tư, tài sản, kỹthuật nghiệp vụvà nâng cao chất lượng dịch vụ. ðảm bảo an toàn tuyệt ñối trong lao ñộng sản xuất không ñểxảy ra tai nạn lao ñộng. Vệsinh trang thiết bị, tăng cường công tác phòng chóng cháy nổ, bảo vệtốt cơquan. Quan tâm chăm sóc sức khoẻ, ñời sống vật chất tinh thần cho người lao ñộng. Tăng cường công tác bảo vệmạng lưới, mạng cáp ñặc biệt là cáp quang, giảm thiểu tối ña những sựcốcó thểxảy ra.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY