Những tác động về pháp lý và chính sách đối với lưu trữ

Những tác động về pháp lý và chính sách đối với lưu trữ Để xem xét, giải quyết các vấn đề tài liệu điện tử thì điều quan trọng là một lưu trữ cần hoạt động trong một môi trường pháp lý và chính sách có tác động tích cực tới những vấn đề mà lưu trữ quan tâm. Các đạo luật và chính sách bảo đảm sự tồn tại của một lưu trữ cần có những quy định cho phép (hay tạo điều kiện) cho lưu trữ trở thành một đối tác trên “bàn” tài liệu điện tử. Các động cơ chính trị và động cơ khác đã dẫn tới những đạo luật và chính sách như vậy phải được quán triệt. Tại sao lưu trữ lại được tạo điều kiện để làm một điều gì đó liên quan đến tài liệu điện tử? Tại sao một Chính phủ, một ban giám đốc hay một cơ quan có thẩm quyền nào đó lại cho rằng việc thiết lập các đạo luật và cơ chế chính sách thể chế hoá vai trò đó là quan trọng? Nếu như các luật và cơ chế chính sách như vậy hiện còn chưa ban hành thì làm cách nào để thiết lập chúng? Yêu cầu thiết lập một khung pháp lý và/hoặc khung cơ chế chính sách để tạo điều kiện cho lưu trữ giải quyết các vấn đề liên quan đến tài liệu điện tử (thực hiện một mình hay trên cơ sở hợp tác với các đối tác khác) là một hàm ý quan trọng của các chiến lược được đặt ra.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY