Nghiên cứu xác định các chỉ tiêu thống kê đánh giá chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế

<p> Trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế, nguy cơ tụt hậu và phát triển kinh tế không bền vững đã tạo ra sức ép lớn đối với chiến l-ợc phát triển kinh tế trong thời gian tới của n-ớc ta. Để kinh tế phát triển có chất l-ợng cần đảm bảo các mục tiêu sau: + Đạt đ-ợc sự đầy đủ về vật chất; sự giàucó về tinh thần và văn hoá; Sự bình đẳng của các công dân vàsự đồng thuận của xã hội; Sự hài hoà giữa con ng-ời và tự nhiên. + Đáp ứng những yêu cầu của hiện tại, nh-ng không gây trở ngại cho việc đáp ứng nhu cầu của các thế hệ t-ơng lai, đảm bảo sự phát triển hài hoà cả 3 mặt: Kinh tế - Xã hội – Môi tr-ờng. - Đảm bảo kết hợp hài hoà giữa mục tiêu tăng tr-ởng kinh tế với phát triển văn hoá - xã hội, cân đối tốc độ tăng tr-ởng kinh tế với việc sử dụng các điều kiện nguồn lực, tài nguyên thiên nhiên, khoa học, công nghệ, đặc biệt chú trọng công nghệ sạch. - Xây dựng một xã hội cónền kinh tế tăng tr-ởng nhanh, ổn định đi đôi với dân chủ công bằng và tiến bộ xã hội, trong đó giáo dục, đào tạo, y tế và phúc lợi xã hội đ-ợc chăm lo đầy đủ và toàn diện cho mọi đối t-ợng trong xã hội. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY