Nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi thuê trọ của sinh viên tại đại học Huế

<p> MỤC LỤC PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Lý do chọn đề tài 2. Mục tiêu và đối tượng nghiên cứu 2.1. Câu hỏi nghiên cứu 2.2. Mục tiêu nghiên cứu 2.3. Đối tượng nghiên cứu 2.4. Giả thuyết nghiên cứu 3. Phạm vi nghiên cứu 4. Phương pháp nghiên cứu 4.1. Các thông tin cần thu thập 4.2. Thiết kế nghiên cứu 4.3.Dữ liệu thứ cấp 4.4. Dữ liệu sơ cấp 4.4.1. Phương pháp chọn mẫu và tính cỡ mẫu 4.4.2. Phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp 4.5.Phương pháp phân tích số liệu PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Chương 1: Tổng quan về vấn đề nghiên cứu 1.1.Khái niệm về hành vi - Mô hình hành vi người tiêu dùng và các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi thuê trọ của sinh viên 1.2.Những nhân tố cơ bản ảnh hưởng đến hành vi của người tiêu dùng 1.2.1.Những nhân tố thuộc về văn hóa 1.2 2.Những nhân tố mang tính chất xã hội 1.2.3.Các nhân tố thuộc về bản thân 1.2.4.Những nhân tố thuộc về tâm lý 1.3.Quá trình quyết định mua Chương 2: Phân tích đánh giá về vấn đề nghiên cứu 2.1.Phân tích định tính 2.2.Phân tích định lượng 2.2.1.Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi thuê trọ của sinh viên khóa k44 hệ chính quy 2.2.1.1.Đánh giá mức độ ảnh hưởng các yếu tố chủ yếu đến hành vi thuê trọ của sinh viên K44 2.2.1.2.Xu hướng thuê trọ của sinh viên hệ chính quy 2.2.1.3.Đánh giá của sinh viên ở trọ - hệ chính quy trường Đại học HUẾ về các phòng trọ hiện tại đang ở. 2.2.2.Xác định mức độ ảnh hưởng, mối tương quan giữa các biến 2.2.2.1.Mối liên hệ giữa giá thuê trọ và chu cấp hàng tháng của sinh viên ở trọ hệ chính quy 2.2.2.2.Mối quan hệ giữa giá phòng trọ hiện tại và Số lượng người ở cùng phòng trọ của sinh viên ở trọ hệ chính quy PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 1.Kết luận 2.Kiến nghị và giải pháp PHỤ LỤC 1: Tài liệu tham khảo PHỤ LỤC 2: Phiếu thu thập thông tin (bảng hỏi) PHỤ LỤC 3: Thời gian tiến hành điều tra ở các lớp </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY