Nghiên cứu và xây dựng các mô hình chứng thực dựa trên các bài toán khó của lý thuyết đồ thị

<p> Trang nhan đề Lời cảm ơn Mục lục Danh mục bảng Danh mục hình vẽ, đồ thị Chương_1: Mở đầu Chương_2: Cơ sở toán học Chương_3: Ứng dụng đồ thị Hamilton vào chứng thực Chương_4: Thực nghiệm và đánh giá Kết luận và hướng phát triển Tài liệu tham khảo Phụ lục MỤC LỤC MỤC LỤC . 2 DANH MỤC CÁC BẢNG 4 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ .5 Chương 1. MỞ ĐẦU .6 1.1. Các lớp bài toán .6 1.2. Các bài toán khó trong lý thuyết đồ thị . .8 1.3. Các mô hình chứng thực lẫn nhau .9 1.3.1. Mô hình dựa vào hệ mã 10 1.3.2. Mô hình dựa vào đồ thị 13 1.4. Mục tiêu luận văn 14 1.5. Bố cục luận văn 14 Chương 2. CƠ SỞ TOÁN HỌC . .16 2.1. Lý thuyết số học và đại số ma trận 16 2.1.1. Một số khái niệm cơ bản 16 2.1.2. Phép chia dư trên Zm .17 2.1.3. Hàm phi-Euler 19 2.1.4. Một số kết quả về đại số ma trận 20 2.2. Lý thuyết đồ thị . .2 6 2.2.1. Định nghĩa đồ thị 26 2.2.2. Đường đi và chu trình Hamilton .27 2.2.3. Đồ thị đủ có hướng .29 Chương 3. ỨNG DỤNG ĐỒ THỊ HAMILTON VÀO CHỨNG THỰC .32 3.1. Giao thức chứng thực .32 3.2.1. Sinh khóa 32 3 3.2.2. Quá trình chứng thực 33 3.2. Phân tích giao thức .44 3.2.1. Tính đúng đắn .44 3.2.2. Tính khả thi . 46 Chương 4. THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ .48 4.1. Mục tiêu của thực nghiệm .48 4.2. Công cụ và môi trường hoạt động .49 4.3. Đánh giá kết quả thực nghiệm .49 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN . .54 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 55 PHỤ LỤC . .57 </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY