Nghiên cứu ứng dụng lý thuyết đổi mới - Đánh giá và dự thảo công nghệ ở Việt Nam

<p> (Bản scan) Báo cáo nghiên cứu của đề tài đã đưa ra nội dung hàm khái niệm đỏi mới với 8 đặc điểm, phân biệt nó với hoạt động R & D theo mô hình tuyến, chuyên môn hóa đó là: tính định hướng thị trường, tính tổng thể, tính hệ thống, tính đa dạng, tính không tuần tự, tính phức tạp, khẳ năng tự biến hóa </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY