Nghiên cứu tối ưu hóa quá trình điều chế nano tio2 từ nguồn sa khoáng ilmennite Việt Nam

<p> Trang nhan đề Lời cảm ơn Mục lục MỤC LỤC Mở Đầu CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1. VẬT LIỆU NANO TiO2 VÀ CÁC ỨNG DỤNG CỦA NÓ. 1.1.1. Vật liệu Nano TiO2 1.2. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHẾ VẬT LIỆU NANO TiO2. 1.2.1. Phương pháp sulfate trong điều chế nano TiO2 . 1.2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến mỗi giai đoạn của trình điều chế nano TiO2 bằng phương pháp sulfate . . 1.3. PHƯƠNG PHÁP TỐI ƯU HÓA THỰC NGHIỆM DỰA TRÊN MA TRẬN SIMPLEX . CHƯƠNG 2: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU . 2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 2.2.1. Nguyên vật liệu và mô hình thí nghiệm 2.2.2. Thí nghiệm tối ưu hóa 2.2.2.1. Giai đoạn chuyển titan từ quặng vào trong dung dịch. 2.2.2.2. Giai đoạn thủy phân dung dịch sulfate titan trong điều kiện microwave. 2.2.2.3. Giai đoạn xử lí nhiệt sản phẩm của quá trình thủy phân tạo thành nano TiO2 2.2.3. PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH . 2.2.3.1. Phương pháp phân tích hóa học . 2.2.3.2. Phương pháp nhiễu xạ tia X (XRD) 2.2.3.3. Phương pháp đo diện tích bề mặt riêng (BET) 2.2.3.4. Xác định kích thước và hình thái bề mặt của mẫu – Ảnh FE-SEM và TEM 2.2.4. Phương pháp đánh giá hoạt tính quang hóa của mẫu TiO2 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM . VÀ BIỆN LUẬN . 3.1. Nghiên cứu tối ưu hóa giai đoạn chuyển titan từ quặng vào trong dung dịch 3.2. Nghiên cứu tối ưu hóa giai đoạn thủy phân dung dịch sulfate titan trong điều kiện microwave 3.3. Nghiên cứu tối ưu hóa giai đoạn xử lý nhiệt sản phẩm thuỷ phân thành bột nano TiO2 3.4. Pin mặt trời DSSC CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN Phụ lục </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY