Nghiên cứu sự phát sinh hình thái của cây hồ tiêu (Piper nigrum L.) bằng nuôi cấy lớp mỏng tế bào mảnh lá và nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố vật lý lên sự sinh trưởng và phát triển cây hồ tiêu

NGHIÊN CỨU SỰ PHÁT SINH HÌNH THÁI CỦA CÂY HỒ TIÊU (Piper nigrum L.) BẰNG NUÔI CẤY LỚP MỎNG TẾ BÀO MẢNH LÁ VÀ NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ VẬT LÝ LÊN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CÂY TÁI SINH Trang nhan đề Lời cảm ơn Mục lục Danh mục Lời mở đầu Chương I: Tổng quan tài liệu Chương II: Vật liệu - Phương pháp Chương III: Kết quả - Thảo luận Chương IV: Kết luận - Kiến nghị Tài liệu tham khảo Phụ lục

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY