Nghiên cứu sử dụng thức ăn tự chế trong nuôi vỗtái thành thục tôm sú mẹ

<p> Hiện nay, ởViệt Nam đã có một sốnghiên cứu vềnuôi vỗthành thục tôm sú bốmẹ để đáp ứng nhu cầu sản xuất giống trên cơsởdùng tôm đầm hay tôm ngoài tựnhiên. Lê Xân (2000) đã nghiên cứu và nuôi vỗthành thục tôm sú bốmẹtừtôm sú giống bằng cách nuôi nhiều giai đoạn đã kết luận rằng tôm nuôi trong ao trưởng thành sau 16 -18 tháng nuôi, khi chuyển sang nuôi vỗthành thục trong bểcho tỉlệ77,7% thành thục và tỉlệcon cái được thụtinh 61.8%. Nguyễn CơThạch và Phan Đình Phúc (2000), nghiên cứu tôm sú bốmẹtrong lồng ởbiển, sau đó lựa chọn tôm tốt nuôi thành thục trong lồng và trong bểxi măng với thức ăn giàu chất dinh dưỡng. Kết quảcho thấy tôm nuôi trong bểxi măng có tỉlệthành thục cao hơn trong nuôi lồng trên biển và tôm có nguồn gốc từao đầm tỉlệthành thục thấp hơn tôm biển. Nguyễn Thanh Phương và csv(2005), đã nghiên cứu gia hóa và tạo tôm sú bốmẹchất lượng cao cho kết quảtôm bốmẹtrọng lượng trên 100g nuôi trong bểlọc tuần hoàn có thểtham gia sinh sản và tôm gia hóa F1 cho sức sinh sản tương đương với tôm đầm nhưng vẫn ít hơn tôm biển. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY