Nghiên cứu quần thể anopheles minimus tại xã Bình Thạnh huyện Tuy Phong tỉnh Bình Thuận

MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i TÓM TẮT ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU vii DANH MỤC CÁC HÌNH viii Chương 1: GIỚI THIỆU 1 1.1 LỜI MỞ ĐẦU 2 1.2 MỤC TIÊU 4 1.3 Ý NGHĨA 4 Chương 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 5 2.1. CÁC NGHIÊN CỨU NƯỚC NGOÀI 6 2.2. CÁC NGHIÊN CỨU Ở VIỆT NAM 10 Chương 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 20 3.1. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 21 3.2. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 21 3.3. THỜI GIAN NGHIÊN CỨU 25 3.4. ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU 25 3.5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 28 3.5.1. Phương pháp khảo sát các yếu tố môi trường 28 3.5.2. Phương pháp điều tra Anopheles 29 3.5.3. Các kỹ thuật sử dụng trong nghiên cứu 30 3.5.3.1. Kỹ thuật định loại muỗi 30 3.5.4.2. Kỹ thuật định loại bọ gậy 31 3.5.3.3. Kỹ thuật điều tra muỗi 32 3.5.3.4. Kỹ thuật điều tra bọ gậy 34 3.5.4.5. Kỹ thuật điện di protein enzyme 34 3.5.4.6 . Kỹ thuật mổ muỗi 37 3.5.4.7. Kỹ thuật ELISA phát hiện KSTSR 38 3.5.4.8. Kỹ thuật thử nhạy kháng 39 3.5.4 . Thu thập và xử lý số liệu 41 Chương 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 42 4.1. KẾT QUẢ 43 4.1.1. Các yếu tố khí hậu thời tiết 43 4.1.2 . Các yếu tố môi trường tại các thuỷ vực bọ gậy 49 4.1.3. Thảm thực vật 51 4.1.4. Thành phần, tỉ lệ các loài Anopheles 52 4.1.5. Kiểu hình của Anopheles minimus 53 4.1.6. Kiểu gen của Anopheles minimus 54 4.1.7. Mùa phát triển của Anopheles minimus 57 4.1.8. Tập tính của Anopheles minimus 59 4.1.9. Vai trò truyền bệnh của Anopheles minimus 62 4.1.10. Phản ứng của An.minimus với alpha cypermethrine 63 4.1.11. Phản ứng của An.minimus với lambda cyhalothrine 64 4.2. THẢO LUẬN 65 Chương 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 77 5.1. KẾT LUẬN 78 5.2. ĐỀ NGHỊ 79 TÀI LIỆU THAM KHẢO 80 PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY