Nghiên cứu quá trình hình thành và phát triển của tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu

LỜI NÓI ĐẦU Trong thời kỳ chiến tranh lạnh cũng như thời kỳ đối đầu giữa hai cường quốc Liên Xô và Mỹ, an ninh thế giới vẫn tiếp tục bị đe doạ vì vậy, đã xuất hiện rất nhiều hiệp ước, cơ chế hợp tác cả song phương lẫn đa phương giữa các nước trong và ngoài khu vực ký kết với nhau nhất là hiệp ước về liên minh quân sự như NATO, WARSAW, SEATO; hợp tác kinh tế khoa học công nghệ; hợp tác để bảo vệ quyền tự do cơ bản của con người và chủ quyền quốc gia nhằm giải quyết và ngăn chặn các những thách thức an ninh để bảo vệ lợi ích quốc gia cũng như đảm bảo cho sự hòa bình ổn định trong khu vực và trên thế giới. Hội nghị về an ninh và hợp tác Châu Âu (CSCE) là một hội nghị xuất hiện vào khoảng những năm 1970s do các nước Châu Âu với Mỹ và Canada. Hội nghi này chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực như hợp tác trong chính trị và quân sự; hợp tác sinh thái và kinh tế; hợp tác trong lĩnh vực quyền con người, những hành động đó được thể hiện thông qua các cam kết ràng buộc về chính trị cũng như các nguyên tắc hoạt động. Trong bài tiểu luận này chúng em sẽ tập trung làm rõ ba nội dung chính đó là: cơ sở, quá trình hình thành và phát triển; những nội dung và nguyên tắc cơ bản; cuối cùng vai trò và tác động đối với an ninh khu vực. MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1 I. CƠ SỞ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 2 1. Bối cảnh ra đời 2 2. Quá trình hình thành và phát triển .3 II. NGUYÊN TẮC VÀ NỘI DUNG CỦA CSCE 4 1. Nguyên tắc 4 2. Nội dung .4 A). Các vấn đề liên quan đến an ninh ở Châu Âu .4 B). Hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, khoa học, công nghệ và môi trường 5 C). An ninh và hợp tác Địa Trung Hải 5 D). Hợp tác nhân đạo và các lĩnh vực khác .7 III. VAI TRÒ VÀ TÁC ĐỘNG CỦA CSCE .7 1. Đối với quan hệ giữa các nước lớn trong khu vực .8 2. Đối với chiến tranh lạnh trong khu vực 9 KẾT LUẬN VÀ ĐÁNH GIÁ 11 TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY