Nghiên cứu phương pháp tính một số chỉ tiêu tổng hợp phản ánh chu kỳ kinh doanh và khả năng ứng dụng của Việt Nam

<p> Phân tích kinh tếluôn là một trong những vấn đềnhận được sựquan tâm của các nhà lãnh đạo của bất cứmột quốc gia nào. Tùy theo điều kiện và trình độ phát triển của mỗi nền kinh tếkhác nhau, các phương pháp phân tích cũng được ứng dụng ởnhững mức độkhác nhau. Một trong những phương pháp hiện nay đang có xu hướng được sửdụng rộng rãi tại các nước phát triển và đang phát triển là phương pháp phân tích và dựbáo chu kỳkinh doanh bằng các loại Chỉsốtổng hợp. Qua quá tình nghiên cứu, chúng tôi nhận thấy rằng: • Bất cứnền kinh tếnào cũng vận động theo các chu kỳkếtiếp nhau không ngừng. Các chu kỳkinh doanh thường có những biên độdao động không giống nhau và chịu tác động của các nguyên nhân cả ởbên trong lẫn bên ngoài của nền kinh tế đó. Đểhiểu rõ bản chất của từng giai đoạn vận động của nền kinh tế, cần thiết phải nghiên cứu vềchu kỳkinh doanh và các phương pháp đo lường quá trình vận động của chúng. • Chỉsốtổng hợp là một loại chỉsốphản ánh qui mô và tốc độcủa chu kỳ kinh doanh, được các nhà kinh tếHoa Kỳxây dựng dựa trên giảthiết là sự vận động của các hoạt động kinh tếcó độtrễvềmặt thời gian. Mỗi loại Chỉ sốtổng hợp được xây dựng trên cơsởmột tập hợp các chỉtiêu khác nhau và chúng có vai trò khác nhau trong quá trình phân tích và dựbáo kinh tế. • Phương pháp tính Chỉsốtổng hợp (chỉ đạo, trùng hợp và chỉsốtrễ) của các nhà kinh tếHoa Kỳ đã được nhiều nhà phân tích kinh tếcủa các quốc gia khác nhau ứng dụng và điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện vận động thực tếcủa các chu kỳkinh doanh của chính quốc gia mình. Đây là một trong những phương pháp phân tích và dựbáo kinh tếcó hiệu quả được xây dựng dựa trên những cơsởlý thuyết vững chắc và thực tiễn cao, thuận tiện cho việc ứng dụng đối với mỗi nền kinh tế. • Trong điều kiện thực tếhiện nay, Việt Nam chưa đủ điều kiện đểáp dụng phương pháp tính các loại Chỉsốtổng hợp do chưa tính được chu kỳkinh doanh thực tếvà do nguồn sốliệu còn nghèo nàn, không liên tục. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY