Nghiên cứu một số sản phẩm từ khế

Phương pháp này đơn gi ản hơn phương pháp dùng ki ềm của sulfat đồng do không tạo tủa và phản ứng kết thúc r õ rang. K ết quả tính toán không dựa v ào phương trình lý thuy ết mà dùng công th ức thực nghiệm. Độ chính xác của kết quả dựa vào nhiều yếu tố nh ưng trình tự tiến hành và thao tác là r ất quan trọng nhất.Tất cả monosaccarit v à olygosaccarit là đư ờng khử. Các oligosacsarit v à polysaccarit d ễ bị thủy phân th ành monosaccarit vì v ậy có thể định l ượng được đường khử trước và sau khi b ị thủy phân để tính h àm lượng của chúng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY