Nghiên cứu lồng ghép các vấn đề môi trường vào trong quy hoạch phát triển kinh tế - Xã hội thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai đến năm 2020

<p> Lời cảm ơn Mục lục Các danh mục Chương 1: Mở đầu Chương 2: Cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm lồng ghép các vấn đề môi trường vào trong quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại một đô thị Chương 3: Đánh giá hiện trạng môi trường thị xã Long Khánh gắn với hiện trạng phát triển kinh tế - xã hội Chương 4: Dự báo diễn biến môi trường gắn với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội thị xã Long Khánh đến năm 2020 Chương 5: Xác định các vấn đề môi trường cấp bách và nguyên nhân tại thị xã Long Khánh Chương 6: Xây dựng chương trình hành động bảo vệ môi trường thị xã Long Khánh đến năm 2020 Chương 7: Kết luận và kiến nghị Tài liệu tham khảo Phụ lục </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY