Nghiên cứu khả năng sử dụng nhiên liệu thay thế cho đội xe buýt thành phố Nha Trang

<p> Trang i Ngô Quang Tuấn 44DLOT Đồ án tốt nghiệp MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1 CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN 3 1.1.Nhiên liệu thay thế .3 1.1.1 Các chỉ tiêu kỹ thuật của nhiên liệu Diesel .3 1.1.1.1 Nhiệt trị .3 1.1.1.2 Độ nhớt .5 1.1.1.3 Tính tự bốc cháy .5 1.1.1.4 Hàm lượng tạp chất .7 1.1.2 Nhiên liệu biodiesel .9 1.1.2.1 Khái niệm .9 1.1.2.2 Tình hình sản xuất và sử dụng Diesel sinh học từ dầu thực vật 10 1.1.2.3 Đặc tính của biodiesel .12 ESTER . 12 Metyl dầu cải 12 1.1.2.4 Quá trình điều chế biodiesel. .13 1.1.3 Nhiên liệu LPG (Liquefied Petroleum Gases) 15 1.1.3.1 Khái niệm LPG .15 1.1.3.2 Trữ lượng LPG và thị trường tiêu thụ 16 1.1.3.3 Đặc tính nhiên liệu khí hóa lỏng 17 1.2.Ứng dụng nhiên liệu thay thế cho động cơ diesel xe buýt ở Thành Phố Nha Trang 22 1.2.1 Giới thiệu chung về xe buýt ở Thành Phố Nha Trang 22 1.2.1.1 Sơ lược về xe buýt ở Thành Phố Nha Trang 22 1.2.1.2 Thông số kỹ thuật của xe buýt ở Thành Phố Nha Trang 23 1.2.2 Đặc điểm kỹ thuật và cấu tạo của động cơ D6BR sử dụng trên xe buýt ở Thành Phố Nha Trang .29 1.2.2.1 Giới thiệu chung và vị trí động cơ trên xe buýt 29 1.2.2.2 Đặc điểm kỹ thuật của động cơ .29 1.2.2.3 Nhóm piston, xylanh, nắp xylanh 31 1.2.2.4. Hệ thống nhiên liệu 36 1.2.2.5 Hệ thống nạp - xả 48 Trang ii Ngô Quang Tuấn 44DLOT Đồ án tốt nghiệp CHƯƠNG 2. KHẢ NĂNG SỬ DỤNG NHIÊN LIỆU THAY THẾ CHO ĐỘI XE BUÝT THÀNH PHỐ NHA TRANG . 53 2.1. Phương án lắp đặt hệ thống sử dụng nhiên liệu thay thế cho động cơ diesel D6BR trên xe buýt thành phố Nha Trang. 53 2.1.1. Hệ thống sử dụng nhiên liệu thay thế đơn .53 2.1.2 Hệ thống sử dụng nhiên liệu thay thế và diesel song song 53 2.1.3 Lựa chọn giải pháp. .54 2.2 Giải pháp kỹ thuật để động cơ có thể sử dụng nhiên liệu Biodiesel. .54 2.2.1 Bình sấy sử dụng nước làm mát để làm nóng nhiên liệu 56 2.2.2 Bình sấy sử dụng nguồn điện một chiều .58 2.2.3 Bình sấy tận dụng nguồn nhiệt khí xả 59 2.2.4 Lựa chọn .60 2.2.5 Sơ đồ tổng thể hệ thống nhiên liệu sử dụng Biodiesel và Diesel song song (H. 2-6 ) .60 2.3 Giải pháp kỹ thuật để động cơ có thể sử dụng nhiên liệu LPG 61 2.3.1 Giải pháp kỹ thuật để động cơ có thể sử dụng LPG và diesel song song 61 2.3.1.1 Giải pháp kỹ thuật để hệ thống nhiên liệu diesel có khả năng phun mồi .61 2.3.1.2 Giải pháp kỹ thuật lắp đặt hệ thống cung cấp LPG trên động cơ 72 2.3.1.3 Giải pháp kỹ thuật lắp đặt cơ cấu hạn chế tốc độ động cơ 88 2.3.2 Sơ đồ tổng thể hệ thống nhiên liệu LPG và Diesel song song .93 CHƯƠNG 3. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT Ý KIẾN 95 3.1 Kết luận. 95 3.2 Đề xuất ý kiến. .96 TÀI LIỆU THAM KHẢO 98 </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY