Nghiên cứu khả năng lan truyền vi rút từ rệp sáp (Ferrisia virgata) đến cây tiêu (Piper nigium L.)

MỤC LỤC Lời cảm ơn .iii Summary iv Tóm tắt .v Mục lục .vi Danh sách các chữ viết tắt ix Danh sách các bảng x Danh sách các hình .xi Chương 1. GIỚI THIỆU 1 1.1 Đặt vấn đề 1 1.2 Mục đích – yêu cầu 2 1.2.1 Mục đích nghiên cứu 2 1.2.2 Yêu cầu .2 Chương 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU .3 2.1 Tổng quan về cây tiêu 3 2.1.1 Nguồn gốc và lịch sử phát triển .3 2.1.2 Đặc tính thực vật học 3 2.1.3 Tình hình sản xuất và tiêu thụ 4 2.1.3.1 Thế giới .4 2.1.3.2 Việt Nam .4 2.1.4 Một số bệnh thường gặp trên cây tiêu .6 2.1.4.1 Bệnh thối gốc, thối rễ .6 2.1.4.2 Bệnh tuyến trùng 6 2.1.4.3 Bệnh khô đầu ngọn thối trái .6 2.1.4.4 Bệnh vằn lá .6 2.2 Sơ lược về bệnh virút hại tiêu 7 2.2.1 Các tác nhân lan truyền vi rút cho cây tiêu 7 5 2.2.1.1 Sự lan truyền vi rút không nhờ môi giới 7 2.2.1.2 Sự lan truyền vi rút nhờ môi giới .7 2.2.2 Các nghiên cứu trong nước 7 2.2.3 Các nghiên cứu ngoài nước 8 2.2.4 Các phương pháp chẩn đoán bệnh vi rút 9 2.2.4.1 Phương pháp chẩn đoán ngoài đồng ruộng 9 2.2.4.2 Phương pháp cây chỉ thị .9 2.2.4.3 Phương pháp chẩn đoán bằng kính hiển vi điện tử 10 2.2.4.4 Phương pháp ELISA .10 2.2.4.5 Kỹ thuật PCR 10 2.2.4.6 Kỹ thuật RT – PCR .10 2.2.4 Một số kết quả chuẩn đoán .10 2.3 Tổng quan về rệp sáp Ferrisia virgata .12 2.3.1 Phân bố .12 2.3.2 Kí chủ .12 2.3.3 Một số đặc điểm hình thái và gây hại .12 2.3.4 Thiên địch .13 2.3.5 Phòng trị .13 Chương 3. VẬT LIỆU VÀ PHưƠNG PHÁP 14 3.1 Thời gian và địa điểm nghiên cứu 14 3.2 Thiết bị và dụng cụ thí nghiệm 14 3.2.1 Trại thực nghiệm 14 3.2.2 Trung Tâm Phân Tích Thí Nghiệm 14 3.3 Vật liệu thí nghiệm .14 3.4 Phương pháp thí nghiệm 14 3.4.1 Giâm cành tiêu 14 3.4.2 Nuôi rệp sáp 16 3.4.2.1 Trồng bí và nuôi rệp trên cây bí .16 3.4.2.3 Nuôi rệp trên cây tiêu khỏe .17 5 3.4.3 Kiểm tra sự nhiễm vi rút của cây tiêu khỏe 18 3.4.3.1 Ly trích RNA 18 3.4.3.2 Khuếch đại bằng RT – PCR .19 3.4.3.3 Phương pháp đổ gel agarose điện di .23 3.5 Phân tích thống kê 23 Chương 4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 25 4.1 Ảnh hưởng của chế độ nước tưới .25 4.2 Sự nhiễm bệnh của cây tiêu khỏe .30 4.3 Kết quả kiểm tra sự nhiễm vi rút của tiêu khỏe .36 Chương 5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ .39 5.1 Kết luận 39 5.2 Đề nghị .39 TÀI LIỆU THAM KHẢO .40 PHỤ LỤC 5 2.2.1.1 Sự lan truyền vi rút không nhờ môi giới 7 2.2.1.2 Sự lan truyền vi rút nhờ môi giới .7 2.2.2 Các nghiên cứu trong nước 7 2.2.3 Các nghiên cứu ngoài nước 8 2.2.4 Các phương pháp chẩn đoán bệnh vi rút 9 2.2.4.1 Phương pháp chẩn đoán ngoài đồng ruộng 9 2.2.4.2 Phương pháp cây chỉ thị .9 2.2.4.3 Phương pháp chẩn đoán bằng kính hiển vi điện tử 10 2.2.4.4 Phương pháp ELISA .10 2.2.4.5 Kỹ thuật PCR 10 2.2.4.6 Kỹ thuật RT – PCR .10 2.2.4 Một số kết quả chuẩn đoán .10 2.3 Tổng quan về rệp sáp Ferrisia virgata .12 2.3.1 Phân bố .12 2.3.2 Kí chủ .12 2.3.3 Một số đặc điểm hình thái và gây hại .12 2.3.4 Thiên địch .13 2.3.5 Phòng trị .13 Chương 3. VẬT LIỆU VÀ PHưƠNG PHÁP 14 3.1 Thời gian và địa điểm nghiên cứu 14 3.2 Thiết bị và dụng cụ thí nghiệm 14 3.2.1 Trại thực nghiệm 14 3.2.2 Trung Tâm Phân Tích Thí Nghiệm 14 3.3 Vật liệu thí nghiệm .14 3.4 Phương pháp thí nghiệm 14 3.4.1 Giâm cành tiêu 14 3.4.2 Nuôi rệp sáp 16 3.4.2.1 Trồng bí và nuôi rệp trên cây bí .16 3.4.2.3 Nuôi rệp trên cây tiêu khỏe .17 DANH SÁCH CÁC HÌNH Trang Hình 1.1 Cây tiêu Vĩnh Linh .1 Hình 2.1 Rệp sáp Ferrisia virgata 12 Hình 3.1 Mô hình giâm cành tiêu sạch bệnh 15 Hình 4.1 Cành giâm với chế độ tưới ướt đẫm 4 lần/ngày .28 Hình 4.2 Cành giâm với chế độ tưới phun sương 3 lần/ngày .28 Hình 4.3 Cành giâm với chế độ tưới phun sương 6 lần/ngày .29 Hình 4.4 Số rễ mới và chiều dài rễ 40 ngày sau giâm 29 Hình 4.5 Rệp sáp sinh trưởng và phát triển 34 Hình 4.5 Các cây tiêu bệnh 34 Hình 4.6 Các triệu chứng vi rút nhận thấy trên lá tiêu 35 Hình 4.7 Kết quả điện di .37

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY