Nghiên cứu kỹ thuật tạo hạt nhân tạo từ phôi cây lan vanda và bước đầu khảo sát sự hiện diện của mycorrhiza trên một số giống lan

MỤC LỤC Trang Trang tựa i Lời cảm ơn .ii Tóm tắt .iii Summary v Mục lục .vii Danh sách các bảng x Danh sách các biểu đồ xi Danh sách các hình . xii 1 GIỚI THIỆU .1 1.1 Đặt vấn đề 1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu .2 1.2.1 Mục đích 2 1.2.2 Yêu cầu 3 2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU .4 2.1 Khái quát về cây lan .4 2.1.1 Phân loại thực vật học .4 2.1.2 Lịch sử cây lan .4 2.1.3 Tình hình sản xuất lan .5 2.1.4 Đặc điểm thực vật học của cây lan 6 2.1.4.1 Cơ quan dinh dưỡng .6 2.1.4.2 Cơ quan sinh dục của lan- tổ chức hoa 7 2.1.5 Các điều kiện cơ bản cho cây lan 8 2.1.6 Các phương pháp nhân giống lan 8 2.1.6.1 Gieo hột 8 2.1.6.2 Tách chiết .9 2.2 Phương pháp nuôi cấy mô lan .10 2.2.1 Khái quát về lịch sử nuôi cấy mô 10 2.2.2 Các phương pháp nuôi cấy 10 2.2.3 Chất dinh dưỡng trong môi trường nuôi cấy in vitro 12 2.2.4 Các bước nhân giống in vitro 14 2.2.5 Các yếu tố ảnh hưởng nhân giống in vitro 15 2.3 Công nghệ tạo hạt nhân tạo 16 2.3.1 Khái niệm 16 2.3.2 Mục đích 16 2.3.3 Các nhân tố tạo hạt nhân tạo .17 2.3.3.1 Tạo phôi vô tính .17 2.3.3.2 Cơ chế phát sinh phôi soma .18 2.3.3.3 Tạo vỏ bọc bằng sodium alginate 19 2.3.3.4 Quy trình tạo hạt nhân tạo 21 2.4 Nấm rễ cộng sinh- mycorrhiza 22 2.4.1 Khái niệm 22 2.4.2 Các dạng mycorrhiza .23 2.4.2.1 Ectomycorrhiza .23 2.4.2.2 Endomycorrhiza .23 2.4.3 Tác động có ích của mycorrhiza .24 2.4.3.1 Mở rộng diện tích hấp thu của rễ cây .24 2.4.3.2 Sự trao đổi dinh dưỡng .24 2.4.3.3 Sự hình thành chất kích thích sinh trưởng mycorrhiza 24 2.4.3.4 Nâng cao sức chống chịu của cây 25 2.4.3.5 Tăng khả năng kháng bệnh của cây trồng 25 2.4.4 Sự xâm nhập của mycorrhiza 25 3 VẬT LIỆU VÀ PHưƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 26 3.1 Đối tượng thí nghiệm 26 3.2 Thời gian thực hiện . 26 3.3 Nội dung nghiên cứu . 26 3.4 Vật liệu nghiên cứu . 27 3.4.1 Trang thiết bị và dụng cụ nghiên cứu . 27 3.4.2 Mẫu sử dụng và điều kiện nuôi cấy 27 3.4.3 Môi trường sử dụng 27 3.5 Phương pháp nghiên cứu . 28 3.5.1 Chuẩn bị môi trường 28 3.5.2 Bố trí thí nghiệm 29 3.6 Xử lý số liệu 32 4 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN . 33 4.1 Nội dung 1: Nghiên cứu kỹ thuật tạo hạt nhân tạo từ phôi cây lan 33 4.1.1 Thí nghiệm 1: Khảo sát ảnh hưởng của nồng độ sodium alginate đến sự hình thành hạt nhân tạo 36 4.1.2 Thí nghiệm 2: Khảo sát ảnh hưởng của môi trường tạo hạt nhân tạo 39 4.1.3 Thí nghiệm 3: Khảo sát môi trường bảo quản . 41 4.1.4 Thí nghiệm 4: Khảo sát khả năng nẩy mầm của hạt . 43 4.2 Nội dung 2: Khảo sát sự hiện diện của mycorrhiza ở các giống lan . 45 5 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ .49 5.1 Kết luận 49 5.2 Đề nghị .50 6 TÀI LIỆU THAM KHẢO .51 7 PHỤ LỤC 53 DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 2.1: Sự phát triển của mô trên môi trường nuôi cấy .17 Bảng 4.1: Nồng độ alginate ảnh hưởng lên hình thái vỏ hạt nhân tạo .36 Bảng 4.2: Tỷ lệ sống của hạt nhân tạo ở các nồng độ alginate 38 Bảng 4.3: Tỷ lệ nẩy mầm của hạt nhân tạo ở các nồng độ alginate khácnhau 39 Bảng 4.4: Tỷ lệ sống của hạt nhân tạo ở các môi trường dinh dưỡng khác nhau 40 Bảng 4.5: Tỷ lệ nẩy mầm của hạt nhân tạo ở các môi trường dinh dưỡng 42 Bảng 4.6: Khảo sát ảnh hưởng của môi trường bảo quản hạt nhân tạo .42 Bảng 4.7: Tỷ lệ nẩy mầm của hạt nhân tạo sau khi bảo quản 43 Bảng 4.8: Tỷ lệ hạt nhân tạo nẩy mầm trên các giá thể .44 Bảng 4.9: Sự hiện diện của mycorrhiza trên các giống lan .45 DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 2-1: Cấu tạo hoa lan . 8 Hình 2-2: Cấu tạo hạt nhân tạo . 16 Hình 2-3: Các giai đoạn phát sinh phôi soma . 19 Hình 2-4: Công thức hoá học của alginate 20 Hình 2-5: Các dạng phôi soma 21 Hình 2-6: Quy trình tạo hạt nhân tạo 22 Hình 4-1: Các dạng phôi vô tính . 33 Hình 4-2: Cấu trúc của phôi vô tính .34 Hình 4-3: Môi trường tạo hạt nhân tạo 34 Hình 4-4: Các bước tạo hạt nhân tạo 35 Hình 4-5: Sự hình thành hạt nhân tạo .35 Hình 4-6: Cấu tạo vi thể của hạt nhân tạo 36 Hình 4-7: Hạt nhân tạo ở các nồng độ alginate . 37 Hình 4-8: Hạt nhân tạo nẩy mầm 39 Hình 4-9: Hạt nhân tạo trên các môi trường bảo quản 42 Hình 4-10: Hạt nhân tạo nẩy mầm trên các giá thể . 44 Hình 4-11: Vùng mô có mycorrhiza 47 Hình 4-13: Các dạng mycorrhiza 47 Hình 4-12: Dạng mycorrhiza cuộn tròn 48

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY