Nghiên cứu kỹ thuật bảo vệ tính riêng tư và ứng dụng trong dịch vụ điện tử

Trang nhan đề Các thuật ngữ và từ viết tắt Lời cảm ơn Mục lục Danh sách hình Phần mở đầu: Chương 1: Một số kĩ thuật bảo vệ tính riêng tư của dịch vụ LBS Chương 2: Các kĩ thuật bảo vệ định danh/ tính riêng tư dựa trên Mix Chương 3: Hệ thống song hướng bảo vệ tính riêng tư vị trí dựa trên nền RPROB Chương 4 Phân tích và đánh giá Chương 5 Kết luận và hướng Phát triển Tài liệu tham khảo Phụ lục Mục lục  Phần mở đầu . . . . . 1 Giới thiệu chung . . . . 1 Lý do thực hiện đề tài . . . . 5 Mục tiêu của luận văn . . . . 7 Chương 1 Một số kỹ thuật bảo vệ tính riêng tư cho các dịch vụ LBS . 9 1.1 Kỹ thuật mở rộng câu truy vấn . . 9 1.1.1 Mở rộng vị trí tọa độ thành vị trí vùng . . . 10 1.1.2 Mở rộng vị trí vùng thành vị trí vùng khác . . 11 1.1.3 Các dịch vụ về vị trí gần nhau . . 11 1.2 Kỹ thuật che giấu không gian . . . 13 1.2.1 Giải pháp k-anonymity . . . 13 1.2.2 Giải pháp k-anonymity mở rộng . . 15 1.2.3 Nhận xét . . . . 16 1.3 Kỹ thuật làm rối thông tin . . . 17 1.4 Kết luận . . . . . 19 Chương 2 Các kỹ thuật bảo vệ định danh / tính riêng tư dựa trên Mix 21 2.1 Mô hình Mix-network . . . 21 2.1.1 Giới thiệu . . . . 21 2.1.2 Tính chất của mix . . . . . 22 2.1.3 Phân loại hệ thống mix . . . 23 2.2 Mix nhị thức . . . . 28 2.3 Framework RPROB . . . . 29 2.4 Hệ thống bảo vệ định danh về vị trí dựa trên Mix nhị thức . 30 2.5 Kết luận . . . . . 31 Chương 3 Hệ thống song hướng bảo vệ tính riêng tư vị trí dựa trên nền RPROB . . . . . 33 3.1 Các mô hình tấn công . . . . 33 3.1.1 Mô hình tấn công GDA . . . . 33 3.1.2 Mô hình tấn công GAA . . . . 34 3.2 Tính chất che giấu thông tin . . 35 3.2.1 Tính chất che giấu thông tin nguồn . . 35 3.2.2 Tính chất che giấu thông tin đích . . . 36 3.2.3 Tính chất che giấu thông tin vị trí . . 36 3.3 Các thành phần của hệ thống đề xuất . . . 37 3.3.1 Mô tả các thành phần của hệ thống . . 37 3.3.2 Tính chất che giấu thông tin vị trí trong hệ thống được đề suất 40 3.4 Khảo sát quá trình xử lý thông điệp đến . . . 41 iii 3.4.1 Quá trình thu thập thông điệp đến . . 42 3.4.2 Phát sinh các thông điệp yêu cầu giả . . 44 3.4.3 Lựa chọn thông điệp yêu cầu . . 47 3.4.4 Xử lý vùng không gian chứa các thông điệp được chọn . 49 3.4.5 Biến đổi và chuyển tiếp thông điệp yêu cầu đến LBS . 49 3.6 Khảo sát quá trình xử lý thông điệp phản hồi . . 51 3.6.1 Thu thập thông điệp phản hồi . . . 51 3.6.2 Phát sinh thông điệp phản hồi giả . . 53 3.6.3 Lựa chọn thông điệp phản hồi . . 55 3.6.4 Biến đổi và phân phát thông điệp phản hồi . . 55 3.7 Kết luận . . . . . 56 Chương 4 Phân tích và đánh giá . . . 58 4.1 Phân tích và đánh giá về mặt lý thuyết . . . 58 4.1.1 Công thức tính Xác suất P(S(x)=sk) . . . 58 4.1.2 Phân tích tính an toàn của hệ thống . . 60 4.1.3 Phân tích tính chất thời gian thực của hệ thống . . . 62 4.1.4 Vấn đề cân đối giữa tính chất che giấu thông tin vị trí với số lượng thông điệp giả được phát sinh . . . . . 65 4.2 Phân tích trên một số kết quả trong quá trình mô phỏng . 67 4.2.1 Điều kiện thực hiện mô phỏng . . . 67 4.2.2 Khảo sát tính chất chọn thông điệp vào cuối mỗi chu kỳ 68 4.2.3 Khảo sát thí nghiệm 1 . . . 69 4.2.4 Khảo sát thí nghiệm 2 . . . 72 4.3 Kết luận . . . . . 75 Chương 5 Kết luận và hướng Phát triển . . . 76 5.1 Các kết quả đạt được . . . 76 5.2 Hướng Phát triển . . . . . 77 Tài liệu tham khảo . . . . . 78 Phụ lục A Trích dẫn bài báo khoa học đã công bố . 81

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY