Nghiên cứu hoạt tính chống oxi hóa và độc tính tế bào của một số hợp chất lignan và stilbene

<p> Trang nhan đề Lời cảm ơn Mục lục Danh mục Phần 1: Giới thiệu đề tài Phần 2: Giới thiệu một số phương pháp nghiên cứu khả năng chống oxi hóa Phần 3: Giới thiệu phương pháp nghiên cứu độc tính tế bào Phần 4: Tổng quan các chất nghiên cứu thuộc họ lignan và stilbene Phần 5: Kết quả và thảo luận Phần 6: Thực nghiệm Tài liệu tham khảo MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời Cảm Ơn . I MỤC LỤC II DANH MỤC CÁC BẢNG VII DANH MỤC CÁC HÌNH VIII DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ IX DANH MỤC CÁC ĐỒ THỊ X 1. Giới thiệu đề tài . 1 2. Giới thiệu một số phương pháp nghiên cứu khả năng chống oxi hóa 3 2.1 Khái niệm về gốc tự do . 3 2.2 Lợi ích của gốc tự do đối với cơ thể 3 2.3 Tác hại của gốc tự do đối với cơ thể . 4 2.4 Các phương pháp xác định hoạt tính chống oxy hóa 6 2.4.1 Phương pháp thử hoạt tính ức chế gốc tự do DPPH . 6 2.4.2 Phương pháp thử hoạt tính ức chế gốc tự do NO . 7 2.4.3 Phương pháp xác định hàm lượng MDA 9 2.4.4 Phương pháp đánh giá khả năng kết hợp với ion sắt II (Iron chelating activity) 10 2.4.5 Phương pháp thử hoạt tính ức chế enzyme Xanthine oxidase (XO) 10 2.4.5.1 Giới thiệu . 10 2.4.5.2 Cấu tạo . 10 2.4.5.3 Cơ chế hoạt động của enzyme XO . 10 2.4.5.4 Nguyên tắc quy trình thử hoạt tính ức chế enzyme XO 11 3. Giới thiệu phương pháp nghiên cứu độc tính tế bào . 12 III 3.1 Nuôi cấy tế bào 12 3.2 Các phương pháp nghiên cứu độc tính tế bào . 13 3.2.1 Phương pháp nghiên cứu sự phát triển tế bào . 13 3.2.2 Phương pháp SRB . 13 4. Tổng quan các chất nghiên cứu thuộc họ lignan và stilbene 14 4.1 Lignan 14 4.1.1 Isotaxiresinol (ITR) 15 4.1.2 Secoisolariciresinol (SSR) . 15 4.2 Stilbene 16 4.2.1 Resveratrol (RES) . 17 4.2.2 Pterostilbene (PTS) . 18 4.2.3 Piceatannol (PI) 19 5. Kết quả và thảo luận 21 5.1 Kết quả nghiên cứu hoạt tính chống oxy hóa 21 5.1.1 Kết quả thử hoạt tính ức chế gốc tự do DPPH 21 5.1.2 Kết quả thử hoạt tính ức chế gốc tự do NO 25 5.1.3 Kết quả thử hoạt tính ức chế enzyme XO . 27 5.1.4 Tóm tắt kết quả thử hoạt tính chống oxi hóa 28 5.2 Kết quả nghiên cứu độc tính tế bào . 31 5.2.1 Isotaxiresinol . 31 5.2.2 Secoisolariciresinol . 34 5.2.3 Resveratrol, Pterostilbene và Piceatannol 37 5.2.4 Tóm tắt kết quả nghiên cứu độc tính tế bào 42 6. Thực nghiệm . 45 6.1 Hóa chất và dụng cụ 45 6.1.1 Hóa chất 45 IV 6.1.2 Dụng cụ thí nghiệm 46 6.1.3 Chuẩn bị mẫu 47 6.1.4 IC50 và cách xác định 48 6.1.4.1 Định nghĩa 48 6.1.4.2 Cách xác định IC50 . 48 6.2 Nghiên cứu khả năng chống oxy hóa 49 6.2.1 Phương pháp thử hoạt tính ức chế gốc tự do DPPH . 49 6.2.1.1 Nguyên tắc . 49 6.2.1.2 Quy trình thử hoạt tính bắt gốc tự do DPPH 49 6.2.1.3 Chuẩn bị hóa chất . 50 6.2.2 Phương pháp thử hoạt tính ức chế gốc tự do NO . 51 6.2.2.1 Nguyên tắc . 51 6.2.2.2 Chuẩn bị hóa chất . 52 6.2.2.3 Sơ đồ biểu diễn quy trình thử hoạt tính ức chế gốc tự do NO . 52 6.2.3 Phương pháp ức chế enzyme XO . 54 6.2.3.1 Nguyên tắc . 54 6.2.3.2 Chuẩn bị hóa chất . 54 6.2.3.3 Quy trình thử hoạt tính ức chế enzyme XO . 54 6.3 Nghiên cứu độc tính tế bào . 56 6.3.1 Phương pháp nghiên cứu sự phát triển tế bào . 56 6.3.2 Phương pháp SRB . 57 7. Tài Liệu Tham Khảo . 63 </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY