Nghiên cứu hiện trạng môi trường, đề xuất giải pháp khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên sinh vật ở huyên Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

<p> Trang nhan đề Lời cảm ơn Tóm tắt Mục lục Các danh mục Chương 1: Mở đầu Chương 2: Tổng quan tài liệu và phương pháp nghiên cứu Chương 3: Điều kiện tự nhiên, môi trường, kinh tế - xã hội Chương 4: Tổng quan về tài nguyên sinh vật Chương 5: Hiện trạng môi trường và hiện trạng khai thác tài nguyên sinh vật nơi nghiên cứu Chương 6: Giải pháp - kết luận - đề nghị Tài liệu tham khảo Phụ lục </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY