Nghiên cứu hệ thống lái

<p> MỤC LỤC CHƯƠNG 1: YÊU CẦU ĐỐI VỚI HỆ THỐNG LÁI . 2 1.1.CHỨC NĂNG CỦA HỆ THỐNG LÁI : . 2 1.1.1 Xoay các bánh dẫn hướng: (H.1-1a) 2 1.1.2. Truyền các momen quay có trị số khác nhau đến các bánh xe chủ động ở bên trái và bên phải.(H.1-1b) . 2 1.1.3. Kết hợp đồng thời cả hai phương pháp trên 2 1.2. Một số bộ phận cơ bản của hệ thống lái. 3 1.2.1. Vành tay lái : (volant) 4 1.2.2. Trụ lái : 5 1.2.3 Hộp số lái: 8 1.2.4. Hình thang lái : 15 1.3 Các thông số cơ bản của hệ thống lái : 18 1.3.1 Động học của hệ thống lái : .18 1.3.1.1. Tỷ số truyền của hệ thống lái ôtô : . 18 1.3.1.2. Điều kiện không trượt khi quay vòng : . 20 1.3.2. Hình học lái : . 23 1.3.2.1. Góc doãng : . 23 1.3.2.2. Góc nghiêng dọc : 27 1.3.2.3.Góc nghiêng ngang của chốt chuyển hướng : 29 1.3.2.4. Độ chụm đầu : . 30 1.3.2.5. Độ bẹt của hai bánh xe trước khi quay xe : 31 1.4.Các yêu cầu của hệ thống lái : .31 CHƯƠNG 2 CÁC HỆ THỐNG LÁI THÔNG DỤNG 33 2.1. HỆ THỐNG LÁI HAI BÁNH XE PHÍA TRƯỚC : .33 2.1.1. Khái niệm : Hệ thống lái cho phép tác động lên hai bánh xe phía 33 2.1.2.Cấu tạo : . 33 2.1.3. Nguyên lý làm việc : 34 SVTH:Hồ Duy Linh CK45-DLOT 2.1.4. Đánh giá hệ thống lái hai bánh xe phía trước: 34 2.2. HỆ THỐNG LÁI 4 BÁNH : . 34 2.2.1. Khái niệm : 34 2.2.2. Cấu tạo : . 35 2.2.3. Nguyên lý làm việc : 36 2.2.4. Đánh giá : Hệ thống lái 4 bánh hiện nay thuộc lĩnh vực phát triển . 37 2.3.Hệ thống lái cơ học loại thường ( không có trợ lực ) : .38 2.3.1. Hệ thống lái cơ học loại trục vít – bánh vít : . 38 2.3.2. Hệ thống lái cơ học loại thanh răng – bánh răng : 39 2.3.3. Đánh giá về hệ thống lái cơ học loại thường ( không có trợ lực ) . 40 2.4. Hệ thống lái cơ học loại cường hóa ( có trợ lực ) : 41 2.4.1. Khái niệm chung về hệ thống lái có trợ lực : 41 2.4.2. Bộ trợ lực lái thủy lực loại thường (không dùng điện tử ) : 42 2.4.4. Đánh giá về hệ thống lái trợ lực không dùng điện tử : 45 CHƯƠNG 3 NGUYÊN LÝ CẤU TẠO CỦA HỆ THỐNG LÁI TRỢ LỰC 46 ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN TỬ 46 3.1. Khái niệm chung về hệ thống lái trợ lực điều khiển điện tử : 46 3.2. Một số bộ phận của hệ thống lái trợ lực điều khiển điện tử : 46 3.3. Bộ trợ lực lái điều khiển điện tử: 47 3.3.1. Cấu tạo của bộ trợ lực lái điều khiển điện tử : 47 3.3.2. Bộ trợ lực thủy lực : . 51 3.3.2.1 :Cấu tạo bộ trợ lực thủy lực: . 52 3.3.2.2. Nguyên lý hoạt động của bộ trợ lực lái thủy lực: . 53 3.3.3. Van điều khiển ( van quay ): 54 3.3.3.1. Cấu tạo van quay: 54 3.3.3.2. Nguyên lý hoạt động của van quay: . 55 3.4 Bơm thủy lực : 55 3.4.1. Cấu tạo bơm thủy lực: 55 3.4.2. Nguyên lý hoạt động của bơm trợ lực thủy lực: .56 3.5. Nguyên lý hoạt động của hệ thống lái trợ lực điều khiển điện tử : 57 </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY