<p> A. ĐỐI TƯỢNG - PHẠM VI - MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1. Đối tượng nghiên cứu : Động cơ 3SM tại phòng thực hành Bộ Môn Động Lực – Khoa Cơ Khí. 2. Phạm vi nghiên cứu : Hệ thống Trao đổi khí và hệ thống Nhiên liệu cua động cơ 3SM 3.Mục tiêu nghiên cứu : vận dụng kiến thức đã học để giải quyết, sửa chửa một số hư hỏng cua hệ thống Trao đổi khí và hệ thống Nhiên liệu cua động cơ 3SM đang đặt tại Bộ Môn Động Lực B. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Chương I : Giới thiệu động cơ 3SM Chương II : Khảo sát lập phương án sửa chửa, phục hồi hệ thống trao đổi khí, hệ thống nhiên liệu của động cơ 3SM. Chương III : Kiểm tra đánh giá tình trạng kĩ thuật của động cơ sau khi sửa chửa. C. KẾT LUẬN </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY