Nghiên cứu đề xuất các giải pháp để thực hiện xã hội hóa công tác an toàn vệ sinh lao động ở Việt Nam

<p> Có thểtóm tắt những kết quảchủyếu của đềtài trong các điểm sau đây: 1. Đềtài đã xây dựng được một phương pháp luận nghiên cứu rõ ràng, khoa học. Trên cơsởsơ đồtổng quát các nội dung công việc cần tiến hành của đề tài được xây dựng, tập thểcán bộnghiên cứu của đềtài và các cộng tác viên đã hoàn thành một khối lượng công việc lớn. Đã có 22 báo cáo chuyên đề được biên soạn, các đợt điều tra khảo sát, phỏng vấn, các cuộc hội thảo đã được tiến hành, tập hợp được trí tuệ, công sức đóng góp của nhiều cán bộkhoa học cho nghiên cứu đềtài. Phương pháp luận điều tra khảo sát, từviệc chọn đối tượng, phạm vi nghiên cứu, điều tra khảo sát, chọn mẫu cho đến việc thiết kếcác phiếu điều tra khảo sát, phỏng vấn của đềtài là có cơsởkhoa học, rõ ràng, hợp lý. 2. Trên cơsởthu thập, nghiên cứu các văn bản của Đảng và Nhà nước về các vấn đềliên quan đến XHH, các báo cáo, tài liệu hiện có, các bài báo và ý kiến tham luận trong các hội thảo, các báo cáo chuyên đề , đềtài đã đi sâu phân tích, trình bày một cách tương đối tổng hợp, có cơsởkhoa học những vấn đềlý luận 28 và thực tiễn vềXHH nói chung và XHH ATVSLĐnói riêng. Đềtài đã phân tích, tổng hợp các ý kiến để đi đến một định nghĩa tổng quát, hợp lý vềkhái niệm xã hội hoá nói chung và khái niệm xã hội hoá ATVSLĐnói riêng. Từ đó, đềtài đã trình bày rõ những nội dung của xã hội hoá nói chung, cũng nhưxã hội hoá ATVSLĐnói riêng. Đềtài đã nghiên cứu xây dựng một hệthống các chỉtiêu để đánh giá hoạt động xã hội hoá nói chung và xã hội hoá ATVSLĐnói riêng, làm cơsởcho việc đánh giá hiệu quảcủa hoạt động XHH. 3. Nhiệm vụ điều tra khảo sát, phỏng vấn của đềtài được tiến hành trên một phạm vi tương đối rộng, bao gồm 60 cơquan đơn vị(30 cơquan Bộ, Ban, Ngành, đoàn thểTrung ương và 30 doanh nghiệp) và 512 cá nhân thuộc 3 đối tượng là cán bộquản lý, khoa học ởcác cơquan Trung ương; các cán bộquản lý, NSDLĐvà cán bộATVSV ởcác doanh nghiệp và những NLĐ ởcơsởsản xuất. Sốphiếu thu về đạt tỷlệtuyệt đối 100%, chỉriêng phiếu điều tra phỏng vấn cá nhân chỉthiếu 1 phiếu, đạt 99,8%. Các phiếu điều tra, khảo sát, phỏng vấn đã được tiến hành xửlý trên máy tính và lập thành các bảng sốliệu. Trên cơsở đó, đềtài đã phân tích, đánh giá những vấn đềvềquan điểm, nhận thức cũng nhưthực trạng tình hình XHH ATVSLĐ ởnước ta hiện nay. Các sốliệu thu được có giá trịtham khảo và những đánh giá, phân tích của đềtài vềcác kết quả điều tra, khảo sát, phỏng vấn là xác đáng, hợp lý. 4. Đềtài đã nghiên cứu, đềxuất một hệthống các giải pháp thúc đẩy XHH ATVSLĐ. Các giải pháp đưa ra tương đối toàn diện, đồng bộ, có cơsởkhoa học và thực tiễn, có những suy nghĩmạnh dạn, đổi mới, có giá trịtham khảo áp dụng trong thực tế đểthúc đẩy việc XHH ATVSLĐ. Đây cũng là những sản phẩm cụ thể, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đềtài. 5. Những kiến nghịmà đềtài nêu lên đối với Đảng, Chính phủvà các cơ quan hữu quan là những kiến nghịrút ra được từkết quảnghiên cứu đềtài, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn, góp một phần vào việc tăng cường sựquản lý của Nhà nước và đẩy mạnh các hoạt động trong quá trình XHH ATVSLĐ ởnước ta. Qua kết quảnghiên cứu của đềtài, có thể đi đến một kết luận có cơsở khoa học và thực tiễn nhưsau: Vấn đềXHH nói chung và XHH ATVSLĐnói riêng là một chủ trương, một phương châm lớn của Đảng ta thực hiện các chính sách xã hội. Nó là một quá trình nêu cao cộng đồng trách nhiệm giữa Nhà nước với xã hội đểthúc đẩy sựphát triển của lĩnh vực đó nhằm phục vụlợi ích của cộng đồng và sựphát triển bền vững của đất nước. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY