Nghiên cứu công nghệ chuyển mạch quang

LỜI NÓI ĐẦU Nhân loại ngày nay đang sống trong một thế giới tràn ngập thông tin. Thông tin từ chỗ là nhu cầu của cuộc sống, đã trải qua thời kỳ là phương tiện, công cụ làm việc hữu hiệu và nay đã là một nền công nghiệp sản xuất trực tiếp. Mạng viễn thông đang phát triển theo hướng đa dịch vụ băng rộng nhằm đáp ứng nhu cầu dịch vụ ngày càng tăng của khách hàng. Và công nghệ chuyển mạch điện tử đang được sử dụng là chủ yếu. Nhưng những năm gần đây nhờ vào những đặc tính vượt trội của cáp quang là khả năng truyền thông suốt trên mạng với độ rộng băng thông hầu như vô hạn thì các tuyến truyền dẫn quang đã phát triển với tốc độ nhanh chóng, cùng với sự mở rộng các tuyến truyền dẫn này thì một câu hỏi đã xuất hiện: Có thể dùng các thiết bị quang không những chỉ để truyền tín hiệu mà còn chuyển mạch các tín hiệu đó hay không? Các kết quả nghiên cứu, thử nghiệm đã chỉ ra rằng có thể chuyển mạch các tín hiệu băng rộng bằng các thiết bị quang, quang-điện tử trên cơ sở lợi dụng tính chất sóng của ánh sáng và một công nghệ chuyển mạch mới ra đời : Chuyển mạch quang. MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU2 MỤC LỤC3 DANH MỤC HÌNH VẼ4 DANH MỤC CÁC BẢNG4 CÁC TỪ VIẾT TẮT5 CÁC TỪ VIẾT TẮT5 Chương I: Công nghệ chuyển mạch quang- 6 1. Giới thiệu chuyển mạch quang:6 2. Sự phát triển từ chuyển mạch điện tử sang chuyển mạng quang- 7 Chương II: Các công nghệ chuyển mạch quang- 11 1. Chuyển mạch quang phân chia theo thời gian- 11 2. Chuyển mạch quang phân chia theo bước sóng- 12 3. Chuyển mạch quang hình cây phân chia theo không gian- 14 Tổng quan về cấu trúc hình cây- 14 Chương III: Chuyển mạch ATM quang- 18 1. Chuyển mạch ATM quang- 18 a. Cấu trúc 1 (thế hệ thứ nhất)18 b. Cấu trúc 2 (thế hệ thứ hai)19 2. Kết nối quang- 20 3. Chuyển mạch quang tại các nút ATM-- 22 Chương IV: Ứng dụng chuyển mạch quang vào mạng viễn thông- 25 1. Triển khai ứng dụng dựa vào các chức năng của chuyển mạch quang- 25 a. Phân hoặc ghép kênh theo thời gian- 25 b.Đệm và đồng bộ- 25 c. Phân và ghép kênh phân chia theo bước sóng (WDM)25 d. Chuyển mạch không gian- 26 2. Sắp xếp các vị trí và vấn đề truyền thông suốt trên mạng- 26 a. Kết nối chéo quang- 26 b. Khả năng truyền thông suốt trên mạng- 28 KẾT LUẬN29 TÀI LIỆU THAM KHẢO30

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY