Nghiên cứu các đặc trưng của dòng giao thông hỗn hợp ở thủ đô Hà Nội

<p> Contents Chương 1: Mở đầu 3 Chương 2: Khái quát lý thuyết dòng xe [1] 5 I. Khái niệm dòng xe. 5 II. Khái quát các lý thuyết dòng xe trên thế giới 5 1. Lý thuyết xe bám (Car following) 5 2. Mô hình tương tự dòng dịch thể 5 3. Nghiên cứu thực nghiệm của Greenhields 5 4. Sử dụng lý thuyết xếp hàng để nghiên cứu dòng xe 5 III. Các yếu tố cơ bản của dòng xe 5 1. Tốc độ xe chạy 5 2. Mật độ, cường độ xe chạy 6 3. Lưu lượng. 7 4. Giãn cách giữa các phương tiện 7 5. Thành phần dòng xe 7 Chương 3: Nghiên cứu xác định các tham số cơ bản của dòng giao thông hỗn hợp ở thủ đô Hà Nội [2] 8 I. Khái quát về tình trạng giao thông ở thủ đô Hà Nội 8 1. Mạng lưới đường bộ 8 2. Đặc điểm giao thông Hà Nội 10 3. Tổng hợp 12 II. Khảo sát dòng giao thông hỗn hợp ở thủ đô Hà Nội 12 III. Phân tích, đánh giá, xác định các tham số cơ bản của dòng giao thông hỗn hợp ở thủ đô Hà Nội 18 IV. Nhận xét dòng giao thông hỗn hợp ở thủ đô Hà Nội 21 Chương 4: Nghiên cứu những đặc trưng khác biệt của dòng giao thông hỗn hợp ở Hà Nội. 21 I. Loại hình phương tiện 21 II. Đối tượng tham gia giao thông 22 III. Các dạng vi phạm luật lệ giao thông 22 Chương 5: Kết luận 22 [4]: Giao thông Hà Nội 22 </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY