Nghiên cứu ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đến sự cam kết gắn bó với tổ chức của nhân viên tại ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Bình

Trong quá trình thực hiện đề tài nghiên cứu, bên cạnh những thành quả đạt được thì nghiên cứu cũng còn tồn lại một số hạn chế như sau: Thứ nhất, nghiên cứu chỉ thực hiện đối với những nhân viên đang làm việc trực tiếp tại hội sở này Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Bình mà chưa thể nghiên cứu các nhân viên đang làm việc tại các phòng giao dich tại các huyện thuộc tỉnh Quảng Bình nên kết quả thu được chỉ phản ánh được một đối tượng nhân viên của Ngân hàng. Thứ hai, nghiên cứu được thực hiện trong một thời gian ngắn, cỡ mẫu điều tra là 160 người, nên không tránh khỏi những sai sót trong quá trình phỏng vấn điều tra . Thứ ba, mô hình chỉ ra sự cam kết gắn bó với tổ chức của nhân viên bị ảnh hưởng bởi 4 yếu tố với xác xuất giải thích được cho mô hình là 46.3% như vậy còn nhiều yếu tố khác ảnh hưởng đến sự thỏa mãn của mô hình mà nghiên cứu chưa đề cập đến. Do đó, cần có các hướng nghiên cứu tiếp theo để giúp cho nguồn thông tin thu được không bị sai khác nhiều, mang tính đại diện cao hơn. Kinh tế Huế

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY