Nghiên cứu ảnh hưởng của resveratrol lên sự bám dính của các dòng tế bào ung thư dld-1 và hl-60

MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cám ơn Mục lục i Danh mục các từ viết tắt iii Danh mục các hình v LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3 1.1. RV .3 1.1.1. Các nguồn chứa RV .4 1.1.2. Tính chất hóa học của RV 5 1.1.3. Hoạt tính kháng ung thư của RV 5 1.2. RV và sự bám dính của tế bào 10 1.2.1. Sự bám dính của tế bào 10 1.2.2. Ảnh hưởng của RV lên sự bám dính của tế bào ung thư .12 1.3. FAK và sự bám dính của tế bào .13 1.3.1. Sơ lược cấu trúc phân tử của FAK .14 1.3.2. Sự điều hòa hoạt động của FAK 15 1.3.3. Vai trò của FAK trong sự bám dính tế bào .17 1.3.4. Một số công trình nghiên cứu mối liên quan giữa sự bám dính của tế bào và sự phosphoryl hóa của FAK 18 CHƯƠNG 2. VẬT LIỆU – PHƯƠNG PHÁP 20 2.1. Vật liệu 20 2.1.1. Các dòng tế bào ung thư sử dụng trong đề tài 20 ii 2.1.2. Hóa chất 21 2.1.3. Một số thiết bị chính 21 2.2. Phương pháp . .2 2 2.2.1. Phương pháp nuôi cấy tế bào .22 2.2.2. Phương pháp đếm tế bào bằng máy đếm tế bào tự động .22 2.2.3. Thử nghiệm trypan blue .23 2.2.4. Thử nghiệm bám trải tế bào (cell spreading assay) .24 2.2.5. Thử nghiệm sự bám dính tế bào (cell attachment assay) .25 2.2.6. Phương pháp nhuộm huỳnh quang . 27 2.2.7. Phương pháp Western Blot 28 2.2.8. Phương pháp phân tích và xử lý số liệu 30 CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ - THẢO LUẬN 31 3.1. Dòng tế bào HL-60 32 3.1.1. Ảnh hưởng của RV lên sự tăng sinh và sức sống của tế bào HL-60 32 3.1.2. Ảnh hưởng của RV lên khả năng bám của tế bào HL-60 34 3.2. Dòng tế bào DLD-1 .37 3.2.1. Ảnh hưởng của RV lên khả năng bám của tế bào DLD-1 .37 3.2.2. Ảnh hưởng của RV lên bộ khung actin của tế bào DLD-1 45 3.2.3. Ảnh hưởng của RV lên sự biểu hiện và phosphoryl hóa của protein FAK trên dòng tế bào DLD-1 .46 CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN 50 TÀI LIỆU THAM KHẢO 51 PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY