Nghệ thuật hợp xướng trong sự phát triển nền âm nhạc Việt Nam

<p> Người Việt vốn yêu nhạc, và đã có nhiều nghiên cứu khẳng định bản thân giọng nói người Việt đã mang tính nhạc. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của đời sống âm nhạc Việt Nam hiện đại, nhất là sự xuất hiện nghệ thuật hợp xướng cùng vai trò nổi bật của nó, thì nhu cầu thưởng thức âm nhạc của người Việt cũng phát triển lên tầng bậc mới - thưởng thức một cách có trình độ hiểu biết nhất định. Chính nhu cầu thực tiễn cần được hoà mình vào đời sống âm nhạc tiên tiến của thế giới và Việt Nam, trong đó có hợp xướng, là nhân tố trực tiếp thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ công tác giáo dục âm nhạc phổ thông nhằm phổ cập kiến thức âm nhạc cho công chúng. Năm 1970, việc quyết định mở chuyên ngành Sư phạm âm nhạc tại Trường Trung cấp Sư phạm Thể dục - Nhạc - Họa Trung ương đào tạo các giáo viên giảng dạy âm nhạc phổ thông đã đáp ứng yêu cầu xã hội cấp thiết này. Việc dạy các bài hát tập thể đã có tác dụng tích cực trong việc giáo dục lòng yêu nước, phát huy tinh thần cách mạng và tư tưởng xã hội chủ nghĩa tiến bộ cho nhân dân. Tuy nhiên, do điều kiện chiến tranh nên việc giáo dục âm nhạc phổ thông chưa thực sự được triển khai mạnh mẽ. Việc giáo dục âm nhạc phổ thông chưa được coi là môn học bắt buộc. Đến năm 2002, âm nhạc mới được Nhà nước coi là môn học chính thức, được triển khai đại trà trên phạm vi toàn quốc, dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 9. Đào tạo hợp xướng phổ thông được thực hiện tại các trường Văn hóa Nghệ thuật và các trường Sư phạm có đào tạo giáo viên giảng dạy âm nhạc phổ thông, với mục tiêu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ gây dựng phong trào hát tập thể tại các nhà trường phổ thông và phong trào hát hợp xướng của quần chúng. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY