Năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại của cá nhân - Từ lý luận đến thực tiễn, đánh giá, kiến nghị hoàn thiện pháp luật

Tác giả bài viết lưu ý: có một bài tiểu luận cũng nghiên cứu về vấn đề năng lực chịu trách nhiệm bồi thương thiệt hại của cá nhân trong Bộ luật dân sự 2005 với nội dung tương tự nhưng mức xu hơi cao (do trước đó tác giả cho rằng bài viết là công sức của tác giả) nên có thể sẽ có nhiều bạn đọc khó tiếp cận được với bài tiểu luận này, do đó tác giả muốn post lại với mức xu thấp hơn để bạn đọc có thể dễ dàng tiếp cận bài tiểu luận này. Những nội dung triển khai trong bài: I. Một vài nét về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng 1 1, Căn cứ phát sinh trách nhiệm BTTH ngoài hợp đồng. 1 2, Nguyên tắc BTTH: 2 II. Năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại của cá nhân. 2 1. Trách nhiệm BTTH của người đã thành niên, có năng lực hành vi dân sự 3 2. Trách nhiệm BTTH của người hạn chế năng lực hành vi dân sự. .3 3. Trách nhiệm BTTH của người chưa thành niên và người bị mất năng . .4 3.1, Trách nhiệm BTTH trong trường hợp người chưa thành niên gây ra . 4 3.1.1, Cha mẹ có trách nhiệm BTTH .5 3.1.1.1, Đối với trường hợp người con chưa thành niên dưới 15 tuổi gây ra 5 3.1.1.2, Đối với trường hợp người chưa thành niên từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi gây thiệt hại 6 3.1.2. Người giám hộ có trách nhiệm BTTH 8 3.2. Trách nhiệm BTTH trong trường hợp người mất năng lực hành vi dân sự gây thiệt hại 10 4. Trường hợp BTTH do người dưới mười lăm tuổi, người mất năng lực hành vi dân sự gây thiệt hại 11 III. Một số vấn đề thực tiễn về NLCTNBTTH của cá nhân 13 1. Vấn đề trách nhiệm BTTH đặt ra trong trường hợp người gây thiệt hại là đối tượng đang theo học tại các trường trung cấp, cao đẳng đại học . .13 2. Quy định của pháp luật về BTTH do người dưới 15 tuổi gây ra trong 14 3. Trách nhiệm BTTH trong trường hợp người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 17 4. Về trách nhiệm liên đới BTTH ngoài hợp đồng do người từ đủ 15 tuổi 18 IV. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện thêm quy định của pháp luật về NLCTNBTTH của cá nhân. 19 V. Kết luận 20

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY