Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của cảng sihanoukville

MỤC LỤC MỞ ĐẦU . CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH1 1.1. HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH .5 1.1.1. Khái niệm .5 1.1.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh .7 1.1.2.1. Chỉ tiêu năng suất lao động .7 1.1.2.2. Hiệu quả sử dụng tài sản cố định .8 1.1.2.3. Hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu và năng lượng 8 1.1.2.4. Hiệu quả sản xuất kinh doanh được phản ánh qua giá thành .8 1.1.2.5. Chỉ tiêu về hiệu quả của việc sử dụng vốn sản xuất .8 1.1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh .9 1.1.3.1. Bộ máy quản lý và hiệu lực của bộ máy quản lý 9 1.1.3.2. Tình hình tài chính và sử dụng vốn .9 1.1.3.3. Tình hình cung cấp và sử dụng nguyên vật liệu 10 1.1.3.4. Trình độ công nghệ và các phương tiện sản xuất .10 1.1.3.5. Lao động và bố trí lao động .10 1.2. HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CẢNG BIỂN .10 1.2.1. Những đặc tính cơ bản của hoạt động sản xuất kinh doanh tại cảng .11 1.2.2. Quản lý và điều hành cảng 13 1.2.2.1. Kế hoạch phát triển tổng thể cảng .14 1.2.2.2. Cơ cấu tổ chức của cảng 15 1.2.2.3. Quản lý và điều hành cảng .15 1.2.2.4. Kiểm tra và thông tin 16 1.3. MỘT SỐ KINH NGHIỆM VỀ PHÁT TRIỂN CẢNG TRÊN THẾ GIỚI 17 1.3.1. Cụm cảng container Hồng Kông lớn nhất trên thế giới .17 1.3.2. Singapore- Cụm cảng biển trung chuyển lớn nhất .18 Ngoài ra, Singapore tự hào là quốc gia có chính quyền cảng hiện đại nhất thế giới trong lĩnh vực quản lý container 19 1.3.3 Điểm mạnh của cảng Tháilan 19 1.3.3.1. Cách quản lý của Cảng Laem Chabang .19 1.3.3.2. Dịch vụ cảng Laem Chabang 20 1.3.4. Cảng biển Malaysia - Khuynh hướng vận chuyển hàng hóa .20 1.4. MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM .21 CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CẢNG SIHANOUKVILLE VÀ SỰ CẠNH TRANH GIỮA CÁC CẢNG TRONG KHU VỰC CHÂU Á .23 2.1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CẢNG SIHANOUKVILLE 23 2.1.1. Giới thiệu về cảng Sihanoukville: 23 2.1.2. Sự phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật 24 2.1.2.1. Hệ thống cầu cảng .25 2.1.2.2. Hệ thống kho bãi 25 2.1.2.3. Hệ thống phương tiện xếp dỡ 25 2.1.2.4. Phương tiện kéo tàu vào và ra khỏi bờ .26 2.1.3. Kết qủa sản xuất kinh doanh 27 ,2.1.3.1. Sản lượng hàng hóa thông qua 27 Bảng 2.3. Tổng hợp sản lượng hàng qua cảng .27 2.1.3.2. Hiệu quả kinh tế .29 2.1.4. Số lần tàu cập cảng 30 2.2. TÌNH HÌNH CẠNH TRANH CỦA CÁC CẢNG CONTAINER ĐỐI VỚI QUỐC GIA TRONG KHU VỰC CHÂU Á 32 2.2.1. Sơ lược hệ thống cảng container Sihanoukville .32 2.2.2. Cơ sở hạ tầng 34 2.2.3. Phát triển nghề nghiệp .35 2.2.4. Quản lý và Lãnh đạo 35 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CẢNG SIHANOUKVILLE . .38 3.1. GIẢI PHÁP THU HÚT KHÁCH HÀNG THÔNG QUA CÔNG TÁC MARKETING 39 3.1.1. Đặc điểm tình hình .39 3.1.2. Nội dung giải pháp .40 3.1.2.1. Tăng cường công tác quảng cáo tuyên truyền và thường xuyên tiếp xúc nắm bắt nhu cầu khách hàng 40 3.1.2.2. Ký kết với những khách hàng lớn các hợp đồng nguyên tắc .41 3.1.2.3. Cải tiến phương thức làm việc, nâng cao chất lượng phục vụ 42 3.1.2.4. Trích phần trăm hoa hồng để khuyến khích, thu hút kháng hàng, nguồn hàng cho Cảng 44 3.1.3 Hiệu quả của giải pháp: 45 3.2. GIẢI PHÁP THU HÚT HÀNG XUẤT TỪ PHƯƠNG TIỆN THỦY .45 3.2.1. Đặc điểm tình hình: 45 3.2.2. Nội dung giải pháp .46 3.2.2.1. Về giá .46 3.2.2.2. Về cơ chế phục vụ .46 3.2.2.3. Về công nghệ xếp dỡ 47 3.2.2.4. Các chính sách khác .47 3.2.3. Hiệu quả .47 3.3. TỔ CHỨC DỊCH VỤ GIAO NHẬN VẬN TẢI 48 3.3.1. Đặc điểm tình hình: 48 3.3.2. Hình thức tổ chức phương án 49 3.3.3. Đánh giá hiệu quả 50 3.3.4. Sự cần thiết của dịch vụ giao nhận vận tải 52 3.3.5. Phương án đầu tư mở rộng cảng .53 3.3.6. Đánh giá hiệu quả đầu tư của việc mở rộng cảng .54 3.4. GIẢI PHÁP VỀ NGUỒN NHÂN LỰC .56 3.4.1. Tình hình nhân sự hiện nay của cảng Sihanoukville 56 3.4.2 Nội dung giải pháp 57 3.4.2.1. Đào tạo lao động sẵn có 57 3.4.2.2 Tuyển dụng lao động mới 59 KẾT LUẬN 62 Mọi thắc mắc xin liên hệ yahoo : Tuvanluanvan

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY