Nâng cao chất lượng hoạt động và hiệu quả của dịch vụ E-Banking tại các ngân hàng ở TP Hồ Chí Minh

MỤC LỤC CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ CÁC DỊCH VỤ NGÂN HÀNG . 7 1.1 ĐỊNH NGHĨA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI . 7 1.2. CÁC CHỨC NĂNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI . 7 1.2.1 Chức năng trung gian tài chính: . 7 1.2.2 Chức năng trung gian thanh toán: 8 1.2.3 Chức năng tạo ra bút tệ theo cấp số nhân: 9 1.2.4 Chức nãng cung cấp dịch vụ tài chính: 9 1.3. CÁC SẢN PHẨM DỊCH VỤ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI . 10 1.3.1 Dịch vụ tiền mặt: 10 1.3.2 Dịch vụ thanh toán chuyển khoản: . 10 1.3.3 Dịch vụ chuyển tiền 11 1.3.4 Dịch vụ ủy nhiệm chi định kỳ (Standing order) 11 1.3.5 Dịch vụ kiều hối . 11 1.3.6 Dịch vụ ủy thác . 11 1.3.7 Dịch vụ tư vấn 12 1.3.8 Dịch vụ bảo hiểm 12 1.3.9 Dịch vụ ngân hàng trên thị trường chứng khoán 13 1.3.12 Dịch vụ môi giới tiền tệ 14 1.3.13 Dịch vụ mua bán ngoại tệ . 14 1.3.14 Dịch vụ thanh toán quốc tế . 15 1.3.15 Dịch vụ E-banking 15 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CÁC SẢN PHẨM DỊCH VỤ E- BANKING TẠI MỘT SỐ NGÂN HÀNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH: . 21 2.1 TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH . 21 2.1.1 Cơ sở pháp lý 21 2.1.2 Lịch sử phát triển . 21 2.2 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI QUỐC DOANH: . 22 2.2.1 Ngân hàng Ngoại thương Vietcombank 22 2.2.2 Ngân hàng Công thương Vietinbank . 23 2.2.3 Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Agribank . 24 2.2.4 Ngân hàng Đầu tư và phát triển BIDV . 25 2.2.5 Kết luận thực trạng chung về dịch vụ E-banking của các ngân hàng thương mại quốc doanh . 25 2.3 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN: 25 2.3.1 Ngân hàng ACB 25 2.3.2 Ngân hàng Đông Á . 27 2.3.3 Ngân hàng Eximbank 28 2.3.4 Ngân hàng Việt Á . 29 2.3.5 Ngân hàng Sacombank . 29 2.3.6 Kết luận thực trạng chung về dịch vụ E-banking của các ngân hàng thương mại cổ phần . 30 2.4 ĐIỂM MẠNH, ĐIỂM YẾU VÀ CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG DỊCH VỤ E-BANKING TẠI CÁC NGÂN HÀNG NÓI CHUNG 30 2.4.1 Điểm mạnh . 30 2.4.3 Cơ hội, thách thức 32 CHƯƠNG III: NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG VỚIMÔ HÌNH LÝ THUYẾT CHẤP NHẬN CÔNG NGHỆ (THE TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL – TAM) 34 3.1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT: 34 3.2 THỐNG KÊ MÔ TẢ: . 38 3.3. ỨNG DỤNG ĐỊNH LƯỢNG PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ DỊCH VỤ E-BANKING THEO GÓC NHÌN TỪ KHÁCH HÀNG 57 3.3.1 Nhân tố 1 – nhân tố lợi ích sử dụng . 63 3.3.2 Nhân tố 2 – Nhân tố lòng tin 64 3.3.3 Nhân tố 3 – nhân tố thông tin e-banking 66 3.3.4 Nhân tố 4 – nhân tố an toàn cho tài khoản khách hàng . 68 3.3.5 Nhân tố 5 – nhân tố công nghệ 69 3.3.6 Nhân tố 6 – nhân tố chất lượng 70 3.3.7 Nhân tố 7 – nhân tố đảm bảo tính riêng tư 71 3.3.8 Nhân tố 8 – nhân tố chính sách của chính phủ 71 CHƯƠNG IV: MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỊCH VỤ E-BANKING TẠI CÁC NGÂN HÀNG Ở TP.HỒ CHÍ MINH . 73 4.1 VỀ CÔNG NGHỆ: . 73 4.1.1 Phát triển hạ tầng cơ sở và đầu tư công nghệ hiện đại: . 73 4.1.2 Đẩy mạnh việc liên kết giữa các Ngân hàng thương mại Việt Nam với nhau và liên kết với các nhà sản xuất công nghệ: . 73 4.2 VỀ DỊCH VỤ: . 74 4.2.1. Giải pháp tăng cường tuyên truyền để khuyến khích sự tiếp cận và sử dụng dịch vụ e-banking 74 4.2.2 Nâng cao chất lượng dịch vụ: . 74 4.3 HẠN CHẾ CÁC RỦI RO BẢO MẬT . 75 CHƯƠNG V: KẾT LUẬN 77 PHỤ LỤC . 78 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 88

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY