Một số giải pháp phát triển khu chế xuất và khu công nghiệp TP Hồ Chí Minh đến năm 2020

<p> MỤC LỤC MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU – HÌNH VẼ TRONG LUẬN VĂN CÁC CHỮ VIẾT TẮT DÙNG TRONG LUẬN VĂN LỜI MỞ ĐẦU Chương I: TỔNG QUAN VỀ CÁC KHU CHẾ XUẤT, KHU CÔNG NGHIỆP 1 1.1. NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ KCX - KCN 1 1.1.1. Khu công nghiệp . 1 1.1.1.1. Định nghĩa . 1 1.1.1.2. Đặc điểm . 1 1.1.2. Khu chế xuất 1 1.1.2.1. Định nghĩa 1 1.1.2.2. Đặc điểm . 1 1.1.3. Khu công nghệ cao 2 1.1.3.1. Định nghĩa 2 1.1.3.2. Đặc điểm . 2 1.1.4. Cụm công nghiệp . 2 1.1.4.1. Định nghĩa 2 1.1.4.2. Đặc điểm . 2 1.2. VAI TRÒ CỦA KCX– KCN ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI CỦA ĐẤT NƯỚC . 2 1.2.1. Thu hút vốn đầu tư để phát triển nền kinh tế . 2 1.2.2. Góp phần giải quyết công việc làm cho xã hội. . 3 1.2.3. Tăng kim ngạch xuất khẩu . 4 1.2.4. Góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế quốc dân 5 1.2.5. Góp phần hình thành mối liên kết giữa các địa phương và nâng cao năng lực sản xuất ở từng vùng, miền. 5 1.3. NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÁC KCX, KCN 6 1.3.1. Điều kiện tự nhiên 6 1.3.2. Kết cấu hạ tầng 6 l.3.3. Các điều kiện cung cấp nguyên liệu và lao động . 6 1.3.4. Môi trường đầu tư 7 1.3.5. Vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng . 7 1.3.6. Phát triển khu dân cư đồng bộ . 7 1.3.7. Điều kiện về đất đai . 8 1.4. NHỮNG KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN KCX, KCN TRÊN THẾ GIỚI, VIỆT NAM VÀ NHỮNG BÀI HỌC RÚT RA TẠI TP.HCM . 9 1.4.1. Kinh nghiệm phát triển KCX, KCN của các nước. . 9 1.4.1.1. Malaysia 9 1.4.1.2. Đài Loan. 9 1.4.1.3. Thái Lan. . 10 l.4.l.4. Hàn Quốc 10 1.4.2. Kinh nghiệm xây dựng các KCX, KCN ở Việt Nam 11 1.4.2.1. Kinh nghiệm thành công. 11 1.4.2.2. Kinh nghiệm thất bại . 12 1.4.3. Những bài học kinh nghiệm đối với quá trình phát triển KCX, KCN tại Tp.HCM 12 KẾT LUẬN CHƯƠNG I . 15 Chương II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CÁC KCX VÀ KCN TẠI TP. HỒ CHÍ MINH . . 16 2.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ VÀ XÃ HỘI CỦA TP. HCM . 16 2.2. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA KCX VÀ KCN TRONG THỜI GIAN QUA 17 2.2.1. Quá trình thành lập và phát triển KCX, KCN Tp.HCM 17 2.2.1.1. Thành lập các KCX, KCN tại Tp. HCM . 17 2.2.1.2. Thành lập Ban Quản lý . 19 2.2.1.3. Qui hoạch và dự kiến phát triển các KCX, KCN Tp. HCM đến năm 2020 21 2.2.2. Thực trạng hoạt động tại các KCX, KCN Tp.HCM đến 2007 22 2.2.2.1. Tình hình về quỹ đất tại các KCX-KCN Tp.HCM . 22 2.2.2.2. Thực trạng về thu hút vốn đầu tư và cơ cấu ngành nghề đầu tư tại các KCX-KCN Tp.HCM 23 2.2.2.3. Thực trạng về nguồn lực lao động 28 2.2.2.4. Tình hình xuất nhập khẩu tại các KCX, KCN Tp.HCM 33 2.2.2.5. Phân tích các hoạt động của KCX, KCN 38 2.2.3. Đánh giá sự tác động của môi trường đến hoạt động của KCX, KCN .39 2.2.3.1. Phân tích các yếu tố của môi trường vĩ mô 40 2.2.3.2. Phân tích các yếu tố môi trường vi mô. 43 KẾT LUẬN CHƯƠNG II . 47 Chương III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KHU CHẾ XUẤT VÀ KHU CÔNG NGHIỆP TẠI TP.HỒ CHÍ MINH ĐẾN 2020 . 48 3.1. MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG KCX, KCN. . 48 3.1.1. Các căn cứ để xây dựng mục tiêu phát triển KCX, KCN. . 48 3.1.1.1. Mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của Tp.HCM đến năm 2020 . 48 3.1.1.2. Quan điểm phát triển các KCX,KCN của Tp.HCM đến năm 2020 50 3.1.2. Mục tiêu phát triển các KCX, KCN tại Tp.HCM đến năm 2020 51 3.1.2.1. Thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước để lấp đầy các KCX, KCN . 52 3.1.2.2. Giải quyết việc làm và đào tạo lực lượng lao động 52 3.1.2.3. Góp phần đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu 53 3.1.2.4. Tiếp thu công nghệ hiện đại, kinh nghiệm quản lý tiên tiến . 53 3.1.2.5. Thúc đẩy kinh tế trong nước phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế . 53 3.1.2.6. Dự kiến kế hoạch sử dụng đất công nghiệp và thu hút vốn đầu tư 54 3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KCX, KCN TẠI TP. HCM ĐẾN NĂM 2020 . 54 3.2.1. Hình thành các giải pháp qua phân tích ma trận SWOT . 54 3.2.2. Lựa chọn giải pháp mang tính chiến lược 56 3.2.2.1. Nội dung cụ thể giải pháp mang tính chiến lược được lựa chọn 60 3.2.2.2. Giải pháp hỗ trợ 68 3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 70 3.3.1. Đối với Trung ương . 70 3.3.2. Đối với Thành phố . 72 KẾT LUẬN CHƯƠNG III 72 KẾT LUẬN CHUNG . 74 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY