Một số giải pháp phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (agribank) – Chi nhánh Biên Hòa

<p> Trong xu thếhội nhập quốc tếvềngân hàng, đòi hỏi ngành ngân hàng cần phải tích cực và chủ động hơn nữa trong việc ban hành các văn bản qui phạm pháp luật vềhoạt động ngân hàng phù hợp với thông lệquốc tế, hoàn thiện môi trường pháp lý cho hoạt động ngân hàng nói chung và hoạt động TTQT nói riêng. - Giám sát thường xuyên hoạt động của thịtrường ngoại tệliên ngân hàng, quản lý và buộc các NHTM phải xửlý trạng thái ngoại hối của mình trong ngày bằng việc mua và bán ngoại tệtrên thịtrường ngoại tệliên ngân hàng tuỳthuộc theo nhu cầu của từng NHTM. - Điều hành cơchếtỷgiá hối đoái linh hoạt, thận trọng theo cơchếthịtrường, dần từng bước tiến tới áp dụng một cơchếtỷgiá hối đoái tựdo và Nhà nước chỉcan thiệp khi cần thiết thông qua công cụlãi suất chiết khấu và các biện pháp vĩmô khác. - Cần tính toán xây dựng cơcấu dựtrữngoại tệhợp lý có đủkhảnăng điều chỉnh thịtrường ngoại tệkhi có căng thẳng vềtỷgiá, đồng thời có kếhoạch quản lý chặt các nguồn ngoại tệvào ra cũng nhưhoạt động mua bán ngoại tệtại thịtrường tự do tránh hiện tượng đầu cơ, găm giữngoại tệtạo nên những cơn sốt giảtạo nhưtrên thịtrường vừa qua. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY