Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu gốm sứ Bình Dương

<p> MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THỊ TRƯỜNG 1. CÁC LÝ THUYẾT VỀ THỊ TRƯỜNG VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ. 1.1 Nền kinh tế thị trường . 1.1.1 Khái niệm kinh tế thị trường . 1.1.2 Các nhân tố và các quan hệ cơ bản của kinh tế thị trường. 1.1.3 Quy luật cung cầu. 1.1.4 Những ưu và khuyết điểm của nền kinh tế thị trường 1.2 Nền kinh tế thị trường Việt Nam . 1.2.1 Nền kinh tế thị trường nước ta xây dựng trên cơ sở đa dạng hóa hình thức sở hữu, đa dạng hóa hình thức kinh tế . 1.2.2 Kinh tế thị trường ở nứơc ta là nền kinh tế tự do cạnh tranh. . 1.2.3 Nền kinh tế thị trường Việt Nam có sự quản lý, điều tiết của nhà nước thích hợp với kinh tế thị trường. . 2. CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ. . 2.1 Lý thuyết về lợi thế so sánh của David Ricardo. . 2.2 Lý thuyết Heckscher – Ohlin (H-O). . 2.3 Lý thuyết về vòng đời sản phẩm. . 2.3.1 Chu kỳ sống của nhu cầu/ Công nghệ. . 2.3.2 Các giai đoạn trong chu kỳ sống của sảp phẩm. CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ CỦA SẢN PHẨM CỦA NGÀNH GỐM SỨ TÌNH BÌNH DƯƠNG 2.1 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, TIỀM NĂNG, VÀ NGUỒN LỰC CỦA TỈNH BÌNH DƯƠNG. . 2.1.1 Điều kiện tự nhiên. . 2.1.2 Tiềm năng và nguồn lực . 2.2. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NGÀNH GỐM SỨ TỈNH BÌNH DƯƠNG 2.2.1 Làng gốm Lái Thiêu 2.2.2 Làng gốm Chánh Nghĩa. 2.2.3 Làng gốm Tân Phước Khánh. . 2.3 NHỮNG ĐIỂM MẠNH VÀ ĐIỂM YẾU CỦA NGÀNH GỐM SỨ TỈNH BÌNH DƯƠNG . 2.4 THỰC TRẠNG SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH NGÀNH GỐM SỨ TỈNH BÌNH DƯƠNG TRONG NHỮNG NĂM QUA. . 2.4.1 Phân tích hình phát triển phân bố lực lượng sản xuất gốm sứ trên địa bàn tỉnh Bình Dương trong những năm qua. 2.4.2 Thực trạng về công nghệ về sản xuất gốm sứ của tỉnh Bình Dương. 2.4.3 Thực trạng nguồn nguyên liệu cho ngành gốm sứ của tỉnh Bình Dương. 2.4.4 Thực trạng về chất lượng và khả năng cạnh trạnh của sản phẩm gốm sứ của tỉnh Bình Dương. . 2.4.5 Khả năng tiếp cận thị trường của các công ty gốm sứ của tỉnh Bình Dương. 2.4.6 Kim ngạch xuất khẩu của ngành gốm sứ tỉnh Bình Dương giai đọan 1999- 2003 . 2.5.7 Phân tích cơ cấu thị trường xuất khẩu gốm sứ Bình Dương giai đoạn 1998 – 2002 2.5.8 Đóng góp của ngành gốm sứ vào việc giải quyết việc làm của tỉnh Bình Dương. . 2.5.9 Đóng góp vào kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Bình Dương. . CHƯƠNG III: NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU NGÀNH GỐM SỨ TỈNH BÌNH DƯƠNG 3.1 NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG CƠ BẢN NHẰM MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM GỐM SỨ CHO TỈNH BÌNH DƯƠNG. . 3.1.1 Định hướng về dòng sản phẩm . 3.1.2 Định hướng về thị trường 3.2 NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN, VÀ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG CHO NGÀNH GỐM SỨ TỈNH BÌNH DƯƠNG 3.2.1 Giải pháp về nghiên cứu thị trường cho ngành gốm sứ tỉnh Bình Dương. . 3.2.2 Giải pháp về thị trường. . 3.2.3 Giải pháp về mẫu mã sản phẩm. . 3.2.4 Giải pháp về công nghệ sản xuất . 3.2.5 Giải pháp về nguyên liệu. 3.2.6 Giải pháp về nhân lực. . 3.2.8 Giải pháp về công tác quy hoạch. 3.2.7 Giải pháp về môi trường. . 3.2.8 Giải pháp về hỗ trợ khác từ tỉnh Bình Dương. . 3.3 NHỮNG KIẾN NGHỊ NHẰM THỰC HIỆN NHỮNG GIẢI PHÁP TRÊN ĐỂ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG CHI TỈNH BÌNH DƯƠNG. 3.3.1 Kiến nghị đối với các cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương. 3.3.2 Các kiến nghị đối với các đơn vị sản xuất và kinh doanh ngành gốm sứ tỉnh Bình Dương KẾT LUẬN. PHỤ LỤC. TÀI LIỆU THAM KHẢO. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY