Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần tư vấn đầu tư dự án quốc tế (icc)

<p> LỜI MỞ ĐẦU Lý do chọn đề tài : Nguồn nhân lực luôn là tài sản quý báu, có giá trị nhất của doanh nghiệp trong điều kiện kinh doanh nhiều biến động hiện nay. Đây là điều mà hầu hết các doanh nghiệp ngày nay đều nhận thấy rõ. Như ông Phó chủ tịch công ty Toyota đã nói “ sự thành công của chúng ta do con người tạo ra. Máy móc không phải là những ý tưởng mới, cũng không giải quyết được vấn đề hay nắm bắt những cơ hội. Chỉ có con người tham gia và suy nghĩ mới có thể tạo nên sự khác biệt đó Mỗi một nhà máy sản xuất ôtô tại Hoa Kỳ đều có các máy móc và thiết bị như nhau. Nhưng con người được sử dụng và tham gia như thế nào thì khác nhau rất nhiều giữa các công ty. Chính nguồn nhân lực đã tạo cho bản thân công ty một vị thế cạnh tranh thực sự”. Như vậy có thể khẳng định nguồn nhân lực là nhân tố chủ yếu tạo ra lợi nhuận và lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp. Việc quản trị nguồn nhân lực có liên quan đến sự thành bại và phát triển bền vững của doanh nghiệp. Điều này đặc biệt đúng trong điều kiện của các doanh nghiệp Việt nam hiện nay. Khi mà các nguồn lực tài chính và công nghệ không phải là ưu điểm của các doanh nghiệp Việt nam. Công ty ICC là một doanh nghiệp non trẻ chỉ mới được thành lập trong hơn 3 năm chuyên họat động trong lĩnh vực dịch vụ, công tác quản trị nguồn nhân lực càng cần phải đựơc coi trọng. Tuy nhiên, ngược lại công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Aùn Quốc Tế (ICC) hiện nay chưa hề được chú trọng. Với những kiến thức được trang bị trong quá trình học tập tại trường Đại học Kinh tế TP.HCM cùng với kinh nghiệm tham gia vào hoạt động của công ty từ ngày thành lập tôi mạnh dạn chọn đề tài “MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ DỰ ÁN QUỐC TẾ (ICC)” để làm luận văn tốt nghiệp cho mình. Mục tiêu luận văn Mục tiêu luận văn là nhằm giúp công ty ICC có một cái nhìn chính xác về tầm quan trọng của công tác quản trị nguồn nhân lực. Đồng thời nó có tác dụng như là tài liệu quan trọng giúp công ty tham khảo để sử dụng tốt hơn nguồn nhân lực của mình, góp phần định hình chiến lược phát triển nguồn nhân lực. Từ đó giúp công ty phát triển bền vững trong tương lai. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu chính là thực trạng nguồn nhân lực của công ty ICC Phạm vi nghiên cứu là tòan bộ Công ty ICC tại Hà Nội, Nha Trang và TP.HCM. Phương pháp nghiên cứu : Phương pháp nghiên cứu chủ yếu sử dụng trong luận văn này là phương pháp thống kê, mô tả, phân tích số liệu. Bên cạnh đó các phương pháp khoa học khác cũng được vận dụng trong luận văn như lý thuyết hệ thống, phương pháp thực nghiệm. Bố cục luận văn Luận văn được chia thành 3 chương : Chương 1 : Tổng quan về quản trị nguồn nhân lực : chương này giới thiệu khái quát về quản trị nguồn nhân lực, vai trò, nhiệm vụ và chức năng của quản trị nguồn nhân lực. Đây là cơ sở lý luận định hướng quản trị nguồn nhân lực tại công ty ICC. Chương 2 : Phân tích và đánh giá thực trạng quản trị nguồn nhân lực tại Công ty ICC. Chương này bao gồm 3 phần chính : giới thiệu sơ lược về Công ty ICC, thực trạng nguồn nhân lực tại công ty ICC, nêu những hạn chế hiện nay trong công tác quản trị nguồn nhân lực. Từ đó có những hướng đi nhằm khắc phục những hạn chế sẽ được trình bày trong chương 3 Chương 3 : Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty ICC. Xuất phát từ cơ sở lý luận ở chương 1 và sau khi phân tích và đánh giá thực trạng quản trị nguồn nhân lực tại Công ty ICC, chúng tôi đưa ra một số nhóm giải pháp chính nhằm hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty ICC. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. LÊ ANH CƯỜNG, NGUYỄN THỊ LỆ HUYỀN, NGUYỄN THỊ MAI (2004), Phương pháp và kỹ năng Quản lý nhân sự, NXB Lao động Xã Hội 2. TRẦN KIM DUNG (2001), Quản trị nguồn nhân lực, NXB Giáo dục 2. PGS.TS LÊ THANH HÀ(1998), Ưùng Dụng Lý Thuyết Hệ Thống Trong Quản Trị Doanh Nghiệp(1998), NXB TRE.Û 3. TS. NGUYỄN THANH HỘI, TS.PHAN THĂNG (2001), Quản Trị Học, NXB Thống Kê 4. NGUYỄN HỮU LAM, ĐINH THÁI HOÀNG, PHẠM XUÂN LAN (1998), Quản trị chiến lược- Phát triển vị thế cạnh tranh, NXB Giáo dục 5. Brian E.Becker, Mark A. Huselid, Dave Ulrich (2004), Sổ tay quản lý – Quản lý Nhân sự, NXB TP.HCM 6. Christine Hope, Alan Muhleman (2001), DOANH NGHIỆP DỊCH Vụ - Nguyên lý điều hành, NXB Thống kê. 7. George T.Milkovich, John W.Boudreau ((2002), Quản trị Nguồn Nhân lực, NXB Thống kê. 8. TS. Peter M.Senge(2003), Nguyên tắc thứ năm TƯ DUY HỆ THỐNG, NXB Trẻ. Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty ICC năm 2003 và 6 tháng đầu n </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY