Một số đánh giá về tình hình tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty cổ phần sản xuất gạch ngói Mai Chữ

<p> Dưới góc độ là một sinh viên thực tập, tôi xin nêu một số ý kiến nhận xét về công tác kế toán nói chung cũng như kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm ở Công ty cổ phần sản xuất gạch ngói Mai Chữ như sau: Về hình thức tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần sản xuất gạch ngói Mai Chữ trải qua hơn 30 năm xây dựng và phát triển. Công ty có bộ máy kế toán tương đối hoàn chỉnh, chặt chẽ tạo thành một thể thống nhất, góp phần đắc lực vào công tác quản lý giám sát tài chính của công ty. Giúp Ban lãnh đạo đưa ra những quyết định đúng đắn trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Việc đưa ra các giải pháp phù hợp trong điều kiện hiện nay chỉ có thể thực hiện trên cơ sở phân tích một cách đầy đủ khách quan tình hình quản lý của Công ty mà nội dung chủ yếu là công tác tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY