Môn kế hoạch hóa - Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch chuyển dịch cơ cấu kinh tế giai đoạn 2006 -2008

Phần I: Đánh giá chung - Năm 2006 - Năm 2007 - Năm 2008 Phần II: Đánh giá quá trình thực hiện KH chuyển dịch trong nội bộ các ngành GĐ 2006-2008 và dự báo thực hiện trong 2 năm còn lại của KH 2006-2010 I. Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản A. Mục tiêu của chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp trong kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2006-2010. B. Đánh giá tình hình thực hiện II. Đánh giá chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp giai đoạn 2006-2008: A. Kế hoạch phát triển và chuyển dịch cơ cấu trong nội bộ ngành công nghiệp giai đoạn 2006-2010 như sau: B.Tình hình thực hiện: III. Ngành dịch vụ A. Mục tiêu và nhiệm vụ chung ngành dịch vụ GĐ 2006-2010 B. Tình hình thực hiện

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY