Mô hình Nhà nước Việt Nam thời kỳ phong kiến

MỤC LỤC Phần thứ nhất : BÁO CÁO TỔNG QUAN ĐỀ TÀI I. Đặt vấn đề II. Tóm tắt nội dung nghiên cứu của đề tài Phần thứ hai : NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐỀ TÀI Phần 1: thời kỳ Ngô - Đinh - Tiền Lê (Từ 938 đến đầu thế kỷ XI): Mô hình chính quyền quân sự 1.1. Xây dựng mô hình chính quyền quân sự thời kỳ Ngô - Đinh - Tiền Lê (từ 938 đến đầu thế kỷ XI) - một nhu cầu tất yếu 1.2. Mô hình tổ chức chính quyền thời kỳ Ngô - Đinh - Tiền Lê 1.2.1. Tổ chức chính quyền ở trung 1.2.2. Về tổ chức chính quyền ở địa phương Phần 2: thời kỳ Lý - Trần - Hồ (Từ thế kỷ XI đến đầu thế kỷ XV): Mô hình chính quyền tập quyền thân dân 2.1. Vài nét về thời kỳ Lý - Trần - Hồ 2.2. Mô hình tổ chức chính quyền thời Lý - Trần - Hồ: mô hình tập quyền thân dân 2.2.1. Mô hình tổ chức nhà nước ở trung ương thời Lý 2.2.2. Tổ chức chính quyền địa phương triều Lý 2.3.Mô hình tổ chức bộ máy nhà nưước thời Trần (thời kỳ từ 1225 -1400) 2.3.1.Tổ chức bộ máy nhà nước ở Trung ương dưưới thời Trần 2.3.2.Mô hình tổ chức chính quyền địa phưương thời Trần Phần 3: Thời Lê (Thế kỷ XV): Mô hình chính quyền tập quyền quan liêu 3.1. Đặc điểm của Triều Lê 3.2. Mô hình tổ chức chính quyền thời Lê - mô hình tập quyền quan liêu 3.2.1. Tổ chức chính quyền ở trung ương 3.2.2. Tổ chức chính quyền địa phương dưới triều Lê Phần 4: Thời kỳ Trịnh - Nguyễn phân tranh (từ 1600 đến 1786): Mô hình chính quyền lưỡng đầu 49 4.1. Tổ chức chính quyền ở trung ương 4.2. Tổ chức chính quyền địa phương thời Vua Lê - Chúa Trịnh Phần 5: Thời Nguyễn (từ năm đầu thế kỷ XIX đến năm 1858): Mô hình tập quyền chuyên chế 5.1. Tổ chức chính quyền ở trung ương 5.2. Tổ chức chính quyền địa phương Triều Nguyễn (1802 - 1884) Phần 6: Nhận xét về mô hình tổ chức nhà nước Việt Nam thời kỳ phong kiến 6.1. Nhận xét về những thành tựu của nhà nước phong kiến ở một số lĩnh vực 6.2. Những đặc trưng cơ bản về nhà nước phong kiến Việt Nam KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY