Marketing xuất khẩu thủy sản Việt Nam vào thị trường Nhật Bản

Nhu cầu thủy sản của thị trường Nhật rất lớn, nhưng tình hình cạnh tranh cũng rất khốc liệt với mục tiêu kim ngạch xuất khẩu vào thị trường này đến năm 2005 là 640 –680 triệu USD, đòi hỏi các hoạt động Marketing phải đẩy mạnh và đổi mới không ngừng. Trước hết phải có các hoạt động nghiên cứu thị trường, để từ đó thiết lập các chiến lược Marketing thích hợp. Do đặc điểm các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản Việt Nam chủ yếu là ở quy mô vừa và nhỏ, nếu muốn tồn tại và phát triển ở thị trường Nhật cần phải chú ý các vấn đề sau :  Các sự trợ giúp của nhà nước về rất nhiều mặt, như hoạch định những chiến lược phát triển ngành thủy sản gắn liền với những chiến lược như chiến lược thị trường xuất khẩu, thông tin thị trường, xúc tiến xuất khẩu, giúp đỡ kỹ thuật và tài chính cho những doanh nghiệp xuất khẩu.  Các công ty phải ý thức được hoạt động Marketing từ lý thuyết đến thực hành là những vấn đề rất quan trọng đến sự tồn tại và phát triển.  Cạnh tranh với các công ty sản xuất và xuất khẩu thủy sản là động lực thúc đẩy sự phát triển, tuy nhiên, cũng cần phải có những sự liên kết nhất định mang tính chất chiến lược phát triển xuất khẩu thủy sản của Việt Nam.  Đa dạng hóa các mặt hàng xuất khẩu thủy sản, chú ý đến việc phát triển các mặt hàng có giá trị gia tăng, tăng cường chất lượng thủy sản xuất khẩu, phát triển các nhãn hiệu hàng hóa có uy tín là những điểm cần chú ý của chiến lược sản phẩm.  Sử dụng mạnh mẽ hơn nữa hoạt động quảng cáo và xúc tiến xuất khẩu thủy sản. Cố gắng thâm nhập để đưa hàng chế biến và đóng gói vào mạng lưới bán lẻ thủy sản Nhật. Sử dụng linh hoạt các chiến lược giá để tăng kim ngạch xuất khẩu nhằm cạnh tranh có hiệu quả với hàng thủy sản của các quốc gia khác.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY